مشاوره رایگان
دریافت لینک های دانلود دریافت پستی درب منزل مبلغ کل: تومان
جهت دریافت کد تخفیف به کانال تلگرام مراجعه و یا با پشتیبان آنلاین هماهنگ نمایید

مفاهیم برنامه نویسی PHP و پایگاه داده MySQL

( فیلم آموزشی ) ،توسط مهندس میرمحمدی

به کلیک سایت خوش اومدی ، اینجا میتونی هر فیلم آموزشی که مد نظر داری رو پیدا کنی.
آموزش های کلیک سایت کاملا از صفر تا صد طراحی شده و تمامی آموزش ها به زبان فارسی و مناسب جهت ورود به بازار کار تولید شده.
پس از دیدن آموزش ها ، بدون تردید شما آماده ورود به بازار کار و کسب درآمد خواهید شد.
برای شروع ، ابتدا فیلم معرفی دوره رو مشاهده نمایید. سپس میتوانید در ادامه همین صفحه ، سایر قسمت های این مجموعه را دانلود نمایید.
برای مشاهده فیلم با سرعت بالا ، از آی پی ایران استفاده نمایید.

معرفی سرفصل های این دوره:

توضیحات کلی مجموعه:

در این دوره به مفاهیم و توابع php و mysql پرداخته شده و این دوره منتج به تولید یک پروژه بزرگ نخواهد شد در پایان این دوره یک مینی پروژه مثل سامانه کارنامه دانش آموزان مدرسه آلفا رو انجام خواهیم داد برای اینکه شما مطالب مقدماتی را در یک پروژه کوچک به کار ببرید و این باعث درک بهتر شما خواهد شد و به تمامی کارآموزان توصیه می کنم قبل از اینکه دوره شیپور بنده و دوره دیجی کالای آقای بلاغی رو ببینید حتماًٌ این دوره را ملاحظه نمایید چون با یادگیری مفاهیم خیلی راحت می توانید پروژه های بزرگ را پیاده سازی کنید لذا خصوصا پیش نیاز دوره ساخت سایت نیارمندی های مشابه شیپور این دوره می باشد.
فصل اول :مفاهیم php
1- آموزش نصب پلتفرم phpstorm
2- آشنایی با xampp و آموزش نصب و راه اندازی آن
3-آشنایی با دستور ساده مانند echo, print
4-متغیرها در PHP
5-تابع var_dump()  و آشنایی با انواع داده ها در php
6-توابع رشته ای PHP
7-ثابت ها در PHP
8-شرط ها در php
9-حلقه ها در php
10-آرایه چیست
11-انواع آرایه ها در php
12-مرتبسازی آرایه ها در php
13-فرم ها در HTML 
14-تفاوت post و get در PHP
15-Session در php چيست ؟
16-کوکی یا cookie چیست ؟
17-آشنایی با توابع  Require و include
18-مفهوم برنامه نویسی شی گرایی یا object-oriented programming
19-ساختار کلاس ها در php
20-تعریف خصوصیات کلاس در php
21-تعریف متدهای یک کلاس
22-متدهای جادویی در php
23-متد جادویی __construct()
24-مفهوم ارث بری در شی گرایی
25-دسترسی به خصوصیات و متدهای کلاس پدر
26-متدها و property های Static در PHP شی گرا
27-متود explode
28-متود implode
29-تابع isset
30- تابع join
31-تابع sizeof
32- تابع ()file_exists
33-تابع ()method_exists
34-تابع ()filter_var
35-تابع ()rtrim در PHP
36-تابع call_user_func_array
37-تابع ()array_values
38-تابع  ()array_push
39-تابع array_merge()
40-تابع ()array_key_exists
41-تابع ( ) header
42-تبدیل یک رشته (string) باساختار json به یک آرایه(Array)وبالعکس
43-امنیت در php
44-تعیین زمان و تاریخ با تابع getdate در PHP
45-نمایش تاریخ فعلی (روز، ماه و سال)، با تابع date در PHP
46-به دست آوردن زمان فعلی، به صورت یک عدد تنها، با تابع time
47-استفاده از return ، هنگام تعریف تابع در PHP
48-تبدیل تاریخ میلادی به تاریخ شمسی
49-محاسبات تاریخ و ساعت
50-شرح کاربرد تابع ()count  
51-تابع ()range
52-تولید اعداد تصادفی، با تابع rand
53-شرح کاربرد تابع  ()array_change_key_case
54-شرح کاربرد تابع array_chunk()
55-تابع ()array_count_values
56-تابع ()array_column
57-شرح کاربرد تابع array_diff()
58-تابع ()in_array
59-تابع  array_map
60-تابع array_replace
61-تابع ()array_reverse
62-تابع ()array_sum
63-تابع ()array_unique
64-تابع current()  – next() – prev()  -end()
65-تابع reset()
66-تابع ()shuffle
67-تابع ()list
68-تابع array_keys()
69-Variable Variables
70-تابع func_get_args   و   func_num_args
71-تعریف متغیرهای سراسری (global) در PHP
72-تابع register_shutdown_function
73-تابع ()stripos
74-تابع addcslashes
75-دستور switch در PHP
76-آشنایی با متغیر کاربردی SERVER_$
77-آشنایی با متغیر کاربردی REQUEST_$
78-آشنایی با متغیر کاربردی File_$
79-آشنایی با توابع کار با فایل مثل fopen، fclose و...
80-آموزش نحوه آپلود فایل در php
81-آشنایی باتابع readfile- بازکردن فایل ذخیره شده در سرور 
82-آشنایی با تابع serialize و unserialize
83-آشنایی با توابع کاربردی (ceil) ،(floor) ،(abs) ، (max)،(number_format) ،(sin)،(cos)،(tan)،(pow)،(sqrt)،(pi)،(array_combine)،(array_count_values)
84-آشنایی با توابع (array_fill)،(array_filter)،(array_flip)،(array_intersect)،(array_multisort)،(array_pad)،(array_pop)،(array_product)،(array_reduce)
85- آشنایی با توابع (array_search)،(array_shift)،(array_slice) ،(array_splice)،(array_udiff)
86-آشنایی با توابع (array_uintersect)،(array_unshift)،(array_walk)،(compact)
87-آشنایی با توابع(count)، (extract)،(list)
88-آشنایی با توابع(natcasesort)، (bcadd)،(bccomp)
89-آشنایی با توابع(bcdiv)، (bcmul)،(bcpow)،(bcsub)،(cal_days_in_month)
90-آشنایی با توابع(class_exists)، (get_class_methods)،(getclassvars)،(getclass)
91-آشنایی با توابع(get_object_vars)، (get_parent_class)
92-آشنایی با توابع(is_a)، (is_subclass_of)، (property_exists)، (ctype_alnum)
93-آشنایی با توابع(ctype_alpha)، (ctype_digit)، (ctype_lower)، (ctype_print)، (ctype_punct)، (ctype_upper)
94-آشنایی با توابع(check_date)، (date_create)، (modify)، (date_parse)، (date_sun_info)
95-آشنایی با توابع(date_sunrise)، (date_sunset)، (gmdate)، (gmmktime)، (mktime)، (idate)، (strtotime)
96-آشنایی با توابع(getcwd)، (chdir)، (dir)، (is_dir)، (opendir)، (readdir)، (closedir)
97-آشنایی با توابع(rewinddir)، (scandir)، (debug_print_backtrace)، (error_get_last)
98-آشنایی با توابع (set_error_handler)، (trigger_error)، (exif_imagetype)
99-آشنایی با توابع (copy)، (dirname)، (fget) ، (fgetcsv)، (feof)
100-آشنایی با توابع  (chmod)، (fput)، (is_executable) ،(is_file)،(is_link)،(is_readable)،(is_uploaded_file)
101-آشنایی با توابع  (is_writable)، (mkdir)، (readfile) ،(rename)،(rmdir)،(tmpfile)،(rewind)،(unlink)
102-آشنایی با توابع  (filter_has_var)، (ftp_connect)، (ftp_login) ،(ftp_alloc)،(ftp_put)،(ftp_close)
103-آشنایی با توابع  (ftp_chdir)، (ftp_cdup)، (ftp_pwd) ،(ftp_delete)،(ftp_fget)،(ftp_mkdir)
104-آشنایی با توابع   (ftp_rmdir)، (ftp_size)، (is_array)،(getimagesize)،(constant)
105-ارسال ایمیل با تابع mail -آشنایی با توابع  (showsource )، (rand)، (sleep)، (uniqid)
106-آشنایی با توابع  (mb_convert_case)، (mb_ereg)، (printf) ،(trim)،(substr)
107-آشنایی با توابع  (mb_strlen)، (mb_substr)، (chunk_split) ،(parse_str)،(quotemeta)،(similar_text)،(str_ireplace)
108-آشنایی با توابع (str_pad)، (str_repeat)، (str_shuffle) ،(str_split)،(str_word_count)،(strchr)،(strcoll)،(strstr)
109-آشنایی با توابع  (strtolower)، (strtoupper)، (strtr)،(substr_count)،(ucfirst)،(vprintf)،(parse_url)
110-آشنایی با توابع  (urlencode)، (urldecode)، (empty)،(floatval)،(intval)،(gettype)،(settype)،(strval)،(unset)
111- طریقه استفاده از پلاگین ها در پروژه های php
112-طریقه استفاده از api ها در پروژه های php
فصل دوم: کار با پایگاه داده ها (mysql)
1- آموزش کار با پایگاه داده ها در php
2-طریقه اتصال به دیتابیس
3-مدیریت خطاها EXCEPTION
4-طریقه ذخیره اطلاعات در دیتابیس
5-طریقه ویرایش اطلاعات
6-طریقه حذف اطلاعات از دیتابیس
7-آشنایی با دستور where
8-آشنایی با دستور AND
9-آشنایی با دستور AS
10-آشنایی با دستور BETWEEN
11-آشنایی با دستور UNION
12-آشنایی با دستور rand
13-آشنایی با دستور desc
14-آشنایی با دستور asc
15-آشنایی با دستور having
16-آشنایی با دستور ORDER BY
17-آشنایی با دستور IN
18-آشنایی با دستورDISTINC
19-آشنایی با دستور LIKE
20-آشنایی با دستور ISNULL
21-استفاده از محاسبات ریاضی در دستورات SQL
22-آشنایی با دستورات Aggregate
23-آشنایی با دستور GROUP BY
24-آشنایی با دستور JOIN
25-آشنایی با دستور INNER JOIN و LEFT JOIN
26-تابع جمع کردن فیلدهایی که خاصیت TIME
27-آشنایی با دستور CREATE DATABASE ، CREATE TABLE ، DROP TABLE
28- طریقه انتقال داده های یک جدول در جدول دیگر
29-آشنایی با دستور FOREIGN KEY و REFERENCES
30- import  و export کردن دیتابیس
فصل سوم : انجام یک مینی پروژه – وب اپلیکیشن یادآوری جلسات و مناسبت ها
1-
آشنایی مختصر با فریمورک بوت استرپ
2-آشنایی مختصر با دستورات jquery
3-آشنایی مختصر با دستورات HTML  و CSS
4-داینامیک سازی پروژه از طریق ارتباط با پایگاه داده ها
5-ایجاد یک پروژه با تلفیقی از دستورات html، css ، jquery و php


بخش های رایگان این مجموعه آموزشی:

آشنایی با xampp و آموزش نصب و راه اندازی آن و آشنایی با دستور های ساده print و echo ( بخش 1 ) دانلود مستقیم ثابت ها در PHP ،شرط ها در php ( بخش 3 ) دانلود مستقیم حلقه ها در php ( بخش 4 ) دانلود مستقیم آرایه چیست ؟ -انواع آرایه ها در php ( بخش 5 ) دانلود مستقیم انواع آرایه ها در php ( بخش 6 ) دانلود مستقیم آشنایی با توابع include و require ( بخش 12 ) دانلود مستقیم مفهوم ارث بری در شی گرایی ( بخش 15 ) دانلود مستقیم آشنایی با توابع file_exists ، method_exist filter_var ، rtrim ( بخش 19 ) دانلود مستقیم آشنایی با توابع array_push و array_merge ( بخش 21 ) دانلود مستقیم آشنایی با تابع json_encode ، امنیت در php و آشنایی با تابع getdate ( بخش 23 ) دانلود مستقیم آشنایی با توابع (list)، (array_keys)، (func_num-args) و آشنایی با (Variable Variables) ( بخش 32 ) دانلود مستقیم آشنایی با توابع (strpos)، (search)، (addcslashes) ( بخش 34 ) دانلود مستقیم آشنایی با متود کاربردی REQUEST_$ ( بخش 36 ) دانلود مستقیم آشنایی با توابع serialize و unserialize ( بخش 40 ) دانلود مستقیم آشنایی با توابع (array_fill)،(array_filter)،(array_flip)،(array_intersect)و.. ( بخش 42 ) دانلود مستقیم آشنایی با توابع (array_uintersect)،(array_unshift)،(array_walk)،(compact) ( بخش 44 ) دانلود مستقیم آشنایی با توابع(class_exists)، (get_class_methods)،(getclassvars)،(getclass) ( بخش 48 ) دانلود مستقیم آشنایی با توابع(get_object_vars)، (get_parent_class) ( بخش 49 ) دانلود مستقیم آشنایی با توابع(check_date)، (date_create)، (modify)، (date_parse)، (date_sun_info) ( بخش 52 ) دانلود مستقیم آشنایی با توابع(rewinddir)، (scandir)، (debug_print_backtrace)و.. ( بخش 55 ) دانلود مستقیم آشنایی با توابع آشنایی با توابع (copy)، (dirname)، (fget) و.. ( بخش 57 ) دانلود مستقیم آشنایی با توابع آشنایی با توابع (file)، (fileatime)، (filectime) و... ( بخش 58 ) دانلود مستقیم آشنایی با توابع (urlencode)، (urldecode)، (empty) و... ( بخش 69 ) دانلود مستقیم آشنایی با دستور FOREIGN KEY و REFERENCES ( بخش 85 ) دانلود مستقیم آشنایی با تگ های table و...... ( بخش 90 ) دانلود مستقیم آشنایی با تگهای select ، option و... ( بخش 94 ) دانلود مستقیم آشنایی با صفات checked و... ( بخش 98 ) دانلود مستقیم آشنایی با صفات formaction ، headers و.. ( بخش 101 ) دانلود مستقیم آشنایی با صفات onpaste ، onpause و.. ( بخش 107 ) دانلود مستقیم فرمت دهی جداول در یک سند html ( بخش 115 ) دانلود مستقیم آشنایی با خواص width و height ( بخش 117 ) دانلود مستقیم آغار بحث مهم واکنش گرایی صفحات وب با دستورات css ( بخش 125 ) دانلود مستقیم آشنایی با فریمورک بوت استرپ جهت واکنش گرا کردن صفحات وب ( بخش 129 ) دانلود مستقیم واکنش گرا کردن عناصر و کنترل های کاربردی در بوت استرپ ( بخش 131 ) دانلود مستقیم ایجاد یک منوی واکنش گرا ( بخش 132 ) دانلود مستقیم ساخت پنل و..... ( بخش 133 ) دانلود مستقیم ادامه بحث آشنایی با ajax ( بخش 149 ) دانلود مستقیم ادامه بحث آشنایی با ajax و مقدمه بحث پیمایش عناصر در jQuery ( بخش 150 ) دانلود مستقیم آشنایی با شیء date و شیء array و... ( بخش 155 ) دانلود مستقیم
آشنایی با xampp و توابع کاربردی php
بخش 1 :
( آشنایی با xampp و آموزش نصب و راه اندازی آن و آشنایی با دستور های ساده print و echo )
آموزش نصب phpstorm،آشنایی با xampp و آشنایی با دستورهای ساده print و echo
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 2 :
( متغیرها در PHP ،تابع var_dump() ،و آشنایی با انواع داده ها در php و آشنایی با توابع رشته ای PHP )
متغیرها در PHP ،تابع var_dump() ،و آشنایی با انواع داده ها در php نظیر Boolean ، آرایه ، رشته یا string وNullو آشنایی با توابع رشته ای php نظیرstrlen،strpos،str_replace strtolowerو strtoupper
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 3 :
( ثابت ها در PHP ،شرط ها در php )
تعریف ثابت با تابع define، آشنایی با شرط ها در php و آشنایی با دستور if و else
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 4 :
( حلقه ها در php )
آشنایی با حلقه while ، for و foreach
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 5 :
( آرایه چیست ؟ -انواع آرایه ها در php )
آشنایی با Numeric array یا آرایه عددی
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 6 :
( انواع آرایه ها در php )
آشنایی با Associative array یا آرایه انجمنی و Multidimensional array یا آرایه چند بعدی
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 7 :
( مرتبسازی آرایه ها در php )
آشنایی با sort و rsort جهت مرتبسازی آرایه های اندیسی یا عددی (صعودی - نزولی)
asort و arsort مرتبسازی آرایه های انجمنی به صورت صعودی - نزولی و براساس مقدار
ksort و krsort مرتبسازی آرایه های انجمنی به صورت صعودی - نزولی بر اساس کلید
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 8 :
( فرم ها در HTML )
طریقه ارسال اطلاعات از طریق یک فرم در HTML و آشنایی با متود GET__ و POST__
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 9 :
( Session در php چيست ? )
ايجاد يک Session ،دسترسي به session ساخته شده در صفحات ديگر،از بين بردن session
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 10 :
( آشنایی با آرگومان های تابع setcookie )
معرفی آرگومان های تابع setcookie شاملname value, expire, path, domain,security
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 11 :
( کوکی ها در php )
ایجاد یک کوکی ، دسترسی به کوکی در php و حذف یک کوکی در php
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 12 :
( آشنایی با توابع include و require )
آشنایی با توابع include و require و آشنایی با طریقه ساخت یک class در php
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 13 :
( مفهوم برنامه نویسی شی گرایی یا object-oriented programming )
مفهوم برنامه نویسی شی گرایی یا object-oriented programming یا به عبارت دیگر oop ، تعریف خصوصیات کلاس در php
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 14 :
( تعریف متدهای یک کلاس )
تعریف متدهای یک کلاس،متدهای جادویی در php و آشنایی با متد جادویی __construct
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 15 :
( مفهوم ارث بری در شی گرایی )
آشنایی یا ارث بری در شی گرایی و آشنایی با دستور extend
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 16 :
( دوباره نویسی خواص و متدهای ارث برده شده و آشنایی با دستری به متغیرها و متدهای یک کلاس )
دسترسی به خصوصیات و متدهای کلاس پدر و آشنایی با parent:: و آشنایی با دسترسی های public ، protected و private
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 17 :
( متدها و property های Static در PHP شی گرا و آشنایی با متود explode )
چگونگی تعریف متدها و property ها به صورت static ، چگونگی دسترسی به متدها و property های static و نحوه ی دسترسی به متدهای static از داخل کلاس میزبان و آشنایی با متود explode
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 18 :
( آشنایی با متود implode ، isset ، join و sizeof )
آشنایی با متود implode ، isset ، join و sizeof
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 19 :
( آشنایی با توابع file_exists ، method_exist filter_var ، rtrim )
آشنایی با توابع file_exists ، method_exist filter_var ، rtrim
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 20 :
( آشنایی بیشتر با آپشن های تابع filter_var و آشنایی با توابع call_user_func_array و array_values )
آشنایی بیشتر با آپشن های تابع filter_var و آشنایی با توابع call_user_func_array و array_values
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 21 :
( آشنایی با توابع array_push و array_merge )
آشنایی با توابع array_push و array_merge
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 22 :
( آشنایی با تابع array_key_exists ، Header و آشنایی با یک رشته (string) با ساختار json )
آشنایی با تابع array_key_exists ، Header و آشنایی با مبدل یک رشته (string) با ساختار json به یک آرایه (Array)، یعنی تابع json_decode
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 23 :
( آشنایی با تابع json_encode ، امنیت در php و آشنایی با تابع getdate )
آشنایی با تابع json_encode ، امنیت در php از طریق استفاده از تابع htmlspecialchars و آشنایی با تابع getdate
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 24 :
( آشنایی با تابع date و time در PHP )
نمایش تاریخ فعلی (روز، ماه و سال)، با تابع date ، به دست آوردن زمان فعلی، به صورت یک عدد تنها، با تابع time در PHP
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 25 :
( تبدیل تاریخ میلادی به تاریخ شمسی با کتابخانه jdf )
آشنایی با توابع کتابخانه jdf و آشنایی با تابع Date_defult_timezone_set برای تعیین موقعیت زمانی یک شهر
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 26 :
( محاسبات تاریخ و ساعت و آشنایی با توابع مربوطه )
محاسبات تاریخ و ساعت و آشنایی با توابع مربوطه
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 27 :
( نحوه محاسبه اختلاف دو ساعت )
نحوه محاسبه اختلاف دو ساعت
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 28 :
( آشنایی با توابع (count) ، (range) (rand)،(array_change_key_case)،(arraychunk) )
آشنایی با توابع (count) ، (range) (rand)،(array_change_key_case)،(arraychunk)
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 29 :
( آشنایی با توابع (array_count_values)، (array_column) ،(array_diff) ، (in_array) )
آشنایی با توابع (array_count_values)، (array_column) ،(array_diff) ، (in_array)
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 30 :
( آشنایی با توابع (array_map)، (array_replace)، (array_reverse) )
آشنایی با توابع (array_map)، (array_replace)، (array_reverse)
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 31 :
( آشنایی با توابع (array_sum)، (array_unique)، (current)، (next)، (prev)، (end)، (reset)، (shuffle) )
آشنایی با توابع (array_sum)، (array_unique)، (current)، (next)، (prev)، (end)، (reset)، (shuffle)
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 32 :
( آشنایی با توابع (list)، (array_keys)، (func_num-args) و آشنایی با (Variable Variables) )
آشنایی با توابع (list)، (array_keys)، (func_num-args) و آشنایی با (Variable Variables)
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 33 :
( آشنایی با توابع (func_get_args) و (register_shutdown_function) )
آشنایی با توابع (func_get_args) و (register_shutdown_function) و آشنایی با متغیرهای سراسری (global)
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 34 :
( آشنایی با توابع (strpos)، (search)، (addcslashes) )
آشنایی با توابع (strpos)، (search)، (addcslashes) و آشنایی با دستور switch
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 35 :
( رفع باگ مربوط تمرین بخش 27 محاسبه اختلاف بین دو ساعت و آشنایی با متغیر server_$ )
رفع باگ مربوط تمرین بخش 27 محاسبه اختلاف بین دو ساعت و آشنایی با متغیر server_$
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 36 :
( آشنایی با متود کاربردی REQUEST_$ )
شرح کامل متود REQUEST_$ همراه با یک مثال
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 37 :
( آشنایی با توابع کار با فایل از جمله fwrite ،fopen ، fcloseو آشنایی با تابع die )
آشنایی با توابع (fopen) ،(fclose) ،(die)، (fwrite) و تابع (filesize)
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 38 :
( آموزش کامل طریقه آپلود فایل )
آپلود فایل در php و آشنایی با توابع pathinfo و move_upload_file
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 39 :
( آموزش دانلود کردن فایل با php )
آشنایی با توابع filetype ، ob_clean ، flush و readfile
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 40 :
( آشنایی با توابع serialize و unserialize )
گاهی نیاز میشه ما یک آرایه رو و یا اطلاعات یک کلاس رو در دیتابیس ذخیره کنیم برای این کار باید از این توابع استفاده کنیم که آموزش کامل و مبسوط به منظور استفاده از این توابع در این فیلم ارائه شده است
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 41 :
( آشنایی با توابع کاربردی (ceil) ،(floor) ،(abs) ، (max)،(number_format) ،(sin)،(cos)،(tan)،(pow)و.. )
آشنایی با توابع کاربردی (ceil) ،(floor) ،(abs) ، (max)،(number_format) ،(sin)،(cos)،(tan)،(pow)،(sqrt)،(pi)،(array_combine)،(array_count_values)
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 42 :
( آشنایی با توابع (array_fill)،(array_filter)،(array_flip)،(array_intersect)و.. )
آشنایی با توابع (array_fill)،(array_filter)،(array_flip)،(array_intersect)،(array_multisort)،(array_pad)،(array_pop)،(array_product)،(array_reduce)
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 43 :
( آشنایی با توابع (array_search)،(array_shift)،(array_slice) و... )
آشنایی با توابع (array_search)،(array_shift)،(array_slice) ،(array_splice)،(array_udiff)
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 44 :
( آشنایی با توابع (array_uintersect)،(array_unshift)،(array_walk)،(compact) )
آشنایی با توابع (array_uintersect)،(array_unshift)،(array_walk)،(compact)
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 45 :
( آشنایی با توابع(count)، (extract)،(list) )
آشنایی با توابع(count)، (extract)،(list)
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 46 :
( آشنایی با توابع(natcasesort)، (bcadd)،(bccomp) )
آشنایی با توابع(natcasesort)، (bcadd)،(bccomp)
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 47 :
( آشنایی با توابع(bcdiv)، (bcmul)،(bcpow)،(bcsub)،(cal_days_in_month) )
آشنایی با توابع(bcdiv)، (bcmul)،(bcpow)،(bcsub)،(cal_days_in_month)
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 48 :
( آشنایی با توابع(class_exists)، (get_class_methods)،(getclassvars)،(getclass) )
آشنایی با توابع(class_exists)، (get_class_methods)،(getclassvars)،(getclass)
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 49 :
( آشنایی با توابع(get_object_vars)، (get_parent_class) )
آشنایی با توابع(get_object_vars)، (get_parent_class)
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 50 :
( آشنایی با توابع(is_a)، (is_subclass_of)، (property_exists)، (ctype_alnum) )
آشنایی با توابع(is_a)، (is_subclass_of)، (property_exists)، (ctype_alnum)
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 51 :
( آشنایی با توابع(ctype_alpha)، (ctype_digit)، (ctype_lower)، (ctype_print)، (ctype_punct)و.. )
آشنایی با توابع(ctype_alpha)، (ctype_digit)، (ctype_lower)، (ctype_print)، (ctype_punct)، (ctype_upper)
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 52 :
( آشنایی با توابع(check_date)، (date_create)، (modify)، (date_parse)، (date_sun_info) )
آشنایی با توابع(check_date)، (date_create)، (modify)، (date_parse)، (date_sun_info)
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 53 :
( آشنایی با توابع(date_sunrise)، (date_sunset)، (gmdate)، (gmmktime)، (mktime)و.. )
آشنایی با توابع(date_sunrise)، (date_sunset)، (gmdate)، (gmmktime)، (mktime)، (idate)، (strtotime)
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 54 :
( آشنایی با توابع(getcwd)، (chdir)، (dir)، (is_dir)، (opendir)و.. )
آشنایی با توابع(getcwd)، (chdir)، (dir)، (is_dir)، (opendir)، (readdir)، (closedir)
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 55 :
( آشنایی با توابع(rewinddir)، (scandir)، (debug_print_backtrace)و.. )
آشنایی با توابع(rewinddir)، (scandir)، (debug_print_backtrace)، (error_get_last)
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 56 :
( آشنایی با توابع (set_error_handler)، (trigger_error)، (exif_imagetype) )
آشنایی با توابع (set_error_handler)، (trigger_error)، (exif_imagetype)
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 57 :
( آشنایی با توابع آشنایی با توابع (copy)، (dirname)، (fget) و.. )
آشنایی با توابع (copy)، (dirname)، (fget) ، (fgetcsv)، (feof)
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 58 :
( آشنایی با توابع آشنایی با توابع (file)، (fileatime)، (filectime) و... )
آشنایی با توابع (file)، (fileatime)، (filectime) ،(filesize)،(fputcsv)
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 59 :
( آشنایی با توابع آشنایی با توابع (chmod)، (fput)، (is_executable) و... )
آشنایی با توابع (chmod)، (fput)، (is_executable) ،(is_executable)،(is_file)،(is_link)،(is_readable)،(is_uploaded_file)
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 60 :
( آشنایی با توابع آشنایی با توابع (is_writable)، (mkdir)، (raedfile) و... )
آشنایی با توابع (is_writable)، (mkdir)، (raedfile) ،(rename)،(rmdir)،(tmpfile)،(rewind)،(unlink)
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 61 :
( آشنایی با توابع (filter_has_var)، (ftp_connect)، (ftp_login) و... )
آشنایی با توابع (filter_has_var)، (ftp_connect)، (ftp_login) ،(ftp_alloc)،(ftp_put)،(ftp_close)
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 62 :
( آشنایی با توابع (ftp_chdir)، (ftp_cdup)، (ftp_pwd) و... )
آشنایی با توابع (ftp_chdir)، (ftp_cdup)، (ftp_pwd) ،(ftp_delete)،(ftp_fget)،(ftp_mkdir)
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 63 :
( آشنایی با توابع (ftp_rmdir)، (ftp_size)، (is_array) و... )
آشنایی با توابع (ftp_rmdir)، (ftp_size)، (is_array)،(getimagesize)،(constant)
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 64 :
( ارسال ایمیل با تابع mail -آشنایی با توابع (showsource )، (rand)، (sleep)و.. )
ارسال ایمیل با تابع mail -آشنایی با توابع (showsource )، (rand)، (sleep)، (uniqid)
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 65 :
( آشنایی با توابع (mb_convert_case)، (mb_ereg)، (printf) و... )
آشنایی با توابع (mb_convert_case)، (mb_ereg)، (printf) ،(trim)،(substr)
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 66 :
( آشنایی با توابع (mb_strlen)، (mb_substr)، (chunk_split) و... )
آشنایی با توابع (mb_strlen)، (mb_substr)، (chunk_split) ،(parse_str)،(quotemeta)،(similar_text)،(str_ireplace)
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 67 :
( آشنایی با توابع (str_pad)، (str_repeat)، (str_shuffle) و... )
آشنایی با توابع (str_pad)، (str_repeat)، (str_shuffle) ،(str_split)،(str_word_count)،(strchr)،(strcoll)،(strstr)
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 68 :
( آشنایی با توابع (strtolower)، (strtoupper)، (strtr) و... )
آشنایی با توابع (strtolower)، (strtoupper)، (strtr)،(substr_count)،(ucfirst)،(vprintf)،(parse_url)
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 69 :
( آشنایی با توابع (urlencode)، (urldecode)، (empty) و... )
آشنایی با توابع (urlencode)، (urldecode)، (empty)،(floatval)،(intval)،(gettype)،(settype)،(strval)،(unset)
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 70 :
( طریقه استفاده از پلاگین ها در پروژه های در php )
طریقه استفاده از پلاگین ها در پروژه های در php
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

بخش 71 :
( طریقه استفاده از api در پروژه های در php )
طریقه استفاده از api در پروژه های در php
افزودن به سبد
قیمت: 18,500 تومان

35

تخفیف تا تاریخ (تخفیف فوق،صرفا به خرید کل پکیج،و یا خرید فصل ها تعلق می گیرد و به خرید تک بخش ها،اعمال نمی گردد)وضعیت دوره: تکمیل شده


تعداد قسمت ها : 169 قسمت


سطح آموزش: مقدماتی


به همراه کدها و فایل های آموزش


پشتیبانی فنی: دارد

می توانید پس از دریافت مجموعه،مشکلات و سوالات تخصصی و فنی خود را با سازنده این مجموعه، (مهندس میرمحمدی ) در میان گذاشته و برطرف نمایید.


تعداد فصل ها: 3 فصل


مدت زمان: 72 ساعت و 5 دقیقه


افزودن پکیج به سبد خرید

جهت اطلاع از بروزرسانی این دوره آموزشی و اطلاع از بخش های جدید،ایمیل خود را وارد نمایید:

مخاطبین این دوره،آموزش های زیر را نیز دیده اند

نظرات/پرسش ها/پیشنهادات


مجید عم.هاشمی
میگه:

سلام بزرگوار وقت بخیر
آیا یادگیری php به تنهایی میتونه برای تاسیس یک سایت صنفی و انجمنی و کنترل کارها و مدیریت آموزش و...... مواردی از این نوع کافی باشه؟

پاسخ:

باسلام: بله صد درصد می تونه

علی
میگه:

سلام
پی اچ پی ورژن 8 رو درست دادین

پاسخ:

باسلام: بله به طور کامل

کاربر
میگه:

سلام وقت بخیرمن اصلا html. Cssنمیدونم اول باید اینها را یادبگیرم بعد دوره شما ببینم؟

پاسخ:

سلام: همه این موارد رو تو این دوره داریم فصل اول کلاً در مورد php صحبت کردیم ، فصل دوم در مورد پایگاه داده و فصل سوم هم در مورد html ، css و javascript و در نهایت در پایان دوره یک مینی پروژه mvc رو پیاده سازی کردیم

داود
میگه:

سلاموقت بخیر من که html cssهیچی نمودنم اول باید فصل سوم را ببینم؟

پاسخ:

باسلام: مباحث فرانت اند و بک اند ربطی به هم ندارند و پیش نیاز هم نیستند شما از همون فصل اول شروع کنید به یادگیری

فرشاد میرزایی
میگه:

سلام.من مبحث کلاس در شی گرایی رو میخوام.کدوم قسمت رو باید دانلود کنم؟با سپاس

پاسخ:

باسلام: از بخش 13 تا 17 در خصوص oop صحبت کردیم