مشاوره رایگان
دریافت لینک های دانلود دریافت پستی درب منزل مبلغ کل: تومان
جهت دریافت کد تخفیف به کانال تلگرام مراجعه و یا با پشتیبان آنلاین هماهنگ نمایید

برخی از سرفصل های این پکیج آموزشی :

 

 • لاراول چیست و چرا ما لاراول استفاده میکنیم
 • composer کارش چیه و نصب اون
 • نصب لاراول
 • آموزش نصب لاراول از طریق Installer
 • آموزش نصب لاراول با استفاده از Composer
 •  فصل چهارم ساختار فولدر بندی پروژه های لاراول
 • بررسی محتویات فولدر app –bootstrap
 • بررسی محتویات فولدر Config
 • بررسی محتویات فولدر database
 • بررسی محتویات فولدر public
 • بررسی محتویات فولدر storage
 • بررسی محتویات فولدر test
 • بررسی محتویات فولدر vendor
 • بررسی محتویات فولدر resources
 • بررسی محتویات فولدر database

     

 • توضیح routing
 • تعریف یک route
 • انواع متدهای route
 • تعریف route های با parameter
 • اختیاری کردن پارمترها
 • اعمال شرایط بر روی پارمترها
 • تعریف و استفاده از route های اسم دار
 • ریدایرکت به یک route اسم دار با پارامتر
 • گروه بندی route ها
 • دسترسی به اطلاعات route جاری
 • بازگرداندن یک view با استفاده از یک route

 

 • توضیح کنترلر
 • ایجاد یک کنترلر به صورت دستی
 • ایجاد کنترلر خالی از طریق خط فرمان
 • ارجاع یک route به یک action درکنترلر
 • تعریف یک کنترلر به صورت RESTful
 • ارسال پارامتر به کنترل از route
 • نمایش لیست route ها در خط فرمان
 • تزریق مدل ها و کلاسها controller dependency injection
 • کش کردن route ها
 • بازنشانی route های کش شده
 • آموزش برقراری ارتباط مابین کنترلر و مدل در لاراول

 

 آشنایی  و نحوه کار  با middleware

 • middleware چیست و چگونه کار میکند
 • ایجاد یک middleware
 • ثبت middleware در پروژه
 • استفاده از چند middleware
 • before middleware
 • after middleware
 • گروه بندی middleware ها
 • ارسال پارامتر به middleware
 • terminable middleware

 

 آشنایی  و نحوه کار  با requests

 • استفاده از کلاس Request
 • ارسال داده از با متدهای غیر از get, post
 • متد های مهم Request
 • گرفتن داده ها با استفاده از input, all, except
 • بررسی وجود input با استفاده از متد has
 • old input ها
 • flash messages
 • پیاده سازی سیستم اعلانات سفارشی
 • آموزش بررسی خالی نبودن پارامترهای ارسالی در Request
 • آموزش بازیابی پارامترها از Request

 

 آشنایی  و نحوه کار  با view

 • معرفی و تفسیر کاربرد view ها
 • ایجاد یک فایل view
 • ارسال داده به view از طریق controller
 • بررسی وجود یک view
 • اشتراک گذاری یک داده بین چند view
 • معرفی view composer ها

 

 آشنایی  و نحوه کار  با موتور قالب blade

 • معرفی موتور قالب blade
 • ویژگی های blade
 • استفاده از blade برای ایجاد master page
 • تعریف سکشن و استفاده از section ها
 • extend کردن صفحات دیگر از master page
 • نمایش مقادیر در blade
 • escape کردن با استفاده از @
 • استفاده از filter ها در blade
 • دستورات شرطی
 • استفاده از حلقه ها
 • include کردن ویو های دیگر
 • ارسال مقادیر به view های بارگذاری شده
 • @each برای بارگذاری sub views
 • ایجاد directive های جدید

آشنایی  و نحوه کار  با authenticate (احراز هویت)

 • معرفی سیتم authenticate پیش فرض لاراول
 • معرفی فایل auth.php
 • garde ها
 • ساختار جداول سیستم احراز هویت
 • ایجاد سیستم routing احراز هویت
 • بارگذاری bootstrap و jquery
 • معرفی middleware احراز هویت
 • تغییر redirect path
 • اتصال به mysql
 • ایجاد جداول سیستم احراز هویت در mysql
 • تغییر صفحه redirect after logout
 • نمایش اطلاعات کاربر login شده
 • استفاده از middleware احراز هویت
 • authentication throtteling
 • مرا به خاطر بسپار
 • reset password

 آشنایی  و نحوه کار  با authorization (مدیریت دسترسی ها)

 • توضیح ساختار
 • تعریف authorization جدید
 • استفاده از authorization
 • بررسی دسترسی ها با canو cannotو deny برای کاربر جاری
 • بررسی دسترسی ها برای یک کاربر دیگر

 آشنایی  و نحوه کار  با  اعتبار سنجی

 • راه های موجود برای اعتبار سنجی
 • معرفی سیستم اعتبار سنجی لاراول
 • ایجاد یک فرم و سیستم اعتبار سنجی آن
 • معرفی و ایجاد csrf token
 • تابع کمکی csrf_field
 • نمایش خطاهای اعتبار سنجی به کاربر
 • بررسی وجود خطا
 • معرفی چند validator rule
 • ارسال پارامتر به یک validator rule
 • ایجاد یک request validation
 • مدیرت دسترسی به درخواست ها
 • استفاده از request validation ها
 • ایجاد یک rule جدید

 آشنایی  و نحوه کار  با  پایگاه داده

 • راه های ارتباطی با database
 • لاراول از چه database هایی پشتیبانی میکند
 • تغییر تنظیمات دیتابیس
 • اجرای query های خام SQL
 • اجرای دستورات select, insert, update, delete
 • ارسال پارامتر به query
 • ایجاد query listener
 • query builder
 • گرفتن اطلاعات با استفاده از DB::table
 • افزودن where
 • گرفتن یک ستون از database
 • دریافت داده ها به صورت chunk
 • استفاده از aggrigator ها
 • گرفتن چند ستون خاص
 • گروه بندی group by
 • join کردن جداول
 • leftjoin, rightjoin, innerjoin
 • ترکیب خروجی چند query
 • اعمال شرط های پیچیده
 • مرتب سازی order by
 • محدود کردن نتایج خروجی
 • گرفتن id آخرین سطر درج شده در جدول
 • ویرایش اطلاعات با استفاده از query builder
 • حذف داده ها

آشنایی  و نحوه کار  با  migration   ها

 • تعریف سیستم نسخه بندی دیتابیس
 • مزایای استفاده از migration
 • ایجاد یک migration جدید
 • ساختار یک migration
 • اجرای migration
 • بازگردانی آخرین migration
 • بازگردانی تمامی middlewareها
 • ایجاد یک جدول با استفاده از migrationها
 • تغییر ستونهای databsde
 • تغییر نام یک جدول
 • افزودن و حذف ستون از جداول
 • افزودن و حذف primaryKeyو index
 • ایجاد کلید خارجی

 

 آشنایی  و نحوه کار  با  database seeding

 • تعریف ساختار
 • ایجاد یک sedd جدید
 • اجرای یک seed
 • اجرای یک seed دلخواه

 

 آشنایی  و نحوه کار  با  eloquent ORM

 • تعریف ORM
 • ساختار eloquent
 • ایجاد یک model جدید با استفاده از eloquent
 • ساختار پایه یک model
 • تعیین جدول مربوط به هر model
 • تغییر کلید اصلی در model
 • استفاده از یک مدل برای گرفتن query از database
 • گرفتن اطلاعات یک سطر از database
 • اعمال شرایط بر روی queryهای eloquent
 • ایجاد یک سطر جدید در دیتابیس

 

 • ویرایش داده ها
 • massAsignment
 • لیست سفید و سیاه در massAsignment
 • حذف داده ها با استفاده model
 • softDeleteو hardDelete
 • گرفتن اطلاعات رکورد های softDelete شده
 • ایجاد scope های local و global
 • تعریف scopeهای بی نام
 • استفاده از scopeها
 • ارسال پارامتر به scopeها
 • relationships (روابط بین جداول)
 • روابط یک به یک
 • راوبط یک به چند
 • روابط چند به چند
 • مدیریت جدول میانجی در روابط چند به چند
 • روابط چند به چند و attach, detach, sync متد ها

 

 

آشنایی  و نحوه کار  با  html façade

 • دریافت htmServiceProvider با استفاده از composer
 • معرفی providerو alias ها به پروژه
 • ایجاد یک فرم جدید
 • تعیین متد و action برای فرم
 • ایجاد textboxو تغییر ویژگی های آن
 • ایجاد checkbox, radio
 • ایجاد لیست های کشویی
 • form model biding
 • ایجاد آرایه ای از inputها

 

 آشنایی  و نحوه کار  با  getter and setters

 • ایجاد یک getter
 • استفاده از getter ها برای تغییر نمایش داده ها
 • تعریف یک setter
 • استفاده از setterها برای ارسال داده ها با فرمت خاص در دیتابیس
 • معرفی کتابخانه carbon برای کار با تاریخ
 • اعمال carbon بر روی فیلد های تاریخ در model
 • cast کردن داده ها

 

 آشنایی  و نحوه کار  با  elixir

 • مدیریت asset ها با استفاده از elixir
 • نصب nodejs
 • gulp چیست
 • نصب gulp
 • نصب elixir
 • ساختار task های gulp
 • مدیریت فایل های sassو less
 • مدیریت فایلهای css
 • مدیریت فایلهای javascript
 • ایجاد gulp watch
 • ایجاد نسخه minify
 • نسخه بندی با استفاده از elixir

 

 آشنایی  و نحوه کار  با  صفحه بندی (pagination )

 • سیستم pagination در لاراول
 • ایجاد یک سیستم pagination پیشرفته
 • ایجاد یک سیستم pagination ساده
 • گرفتن اطلاعات از سیستم pagination
 • اعمال تغییرات بر روی سیستم pagination

 

 آشنایی  و نحوه کار  با  hashing

 • کتابخانه bcrypt
 • هش کردن داده ها با کلاس Hash
 • اعمال Hashing با استفاده از Hash::make
 • مقایسه مقادیر hash شده با استفاده از Hash::checkbox
 • تابع کمکی bcrypt
 •  

آموزش ساخت سایت دیوار با لاراول و vue.js

عنوان دوره : آمورش ساخت سایت مانند دیوار  مدرس : میلاد مروتی

 • فصل بیستم تحلیل یک سیستم تبلیغاتی
 • تحلیل دیتابیس یک سیستم تبلیغاتی
 • تنظیمات بانک اطلاعاتی
 • ایجاد جداول مورد نیاز با migration  ها
 • تحلیل ملزومات موردنیاز و نحوه اتصال به آنها
 • فصل بیست و یکم آماده سازی قالب مدیریت سایت از صفر تا 100
 • ایجاد هدر قالب مدیریت تبلیغاتی
 • ایجاد فوتر قالب مدیریت تبلیغاتی
 • ایجاد ساید بار قالب مدیریت تبلیغاتی
 • ایجاد صفحه اصلی مدیریت تبلیغاتی
 • ایجاد صفحه ورود به بخش تبلیغاتی

 

 شروع کد نویسی با لاراول و ایجاد Model  های تبلیغاتی

 • ایجاد Model های پروژه و شرح هر کدام
 • ایجاد روابط بین Model ها و توضیح هر کدام
 •  نصب پکیج های لازم برای تبلیغاتی
 • نصب و اجرای پکیج NPM
 • نصب پکیجForm و jdate
 • نصب پکیج GoogleCaptcha
 • فصل بیست و چهارم برنامه نویس بخش مدیریت دسته ها
 • ایجاد Router های لازم برای مدیریت دسته ها
 • ایجاد و برنامه نویسی کنترلر مدیریت دسته ها
 • Use  کردن model  و پکیج های لازم
 • ساخت قالب های Html مدیریت دسته ها
 • ارسال اطلاعات به کنترلر با استفاده از vue.js  و بدون استفاده از تگ form
 • ذخیره اطلاعات در دیتابیس با استفاده از روش Elequent و چاپ پیغام مناسب
 • مشاهده و حذف دسته ها به صورت Realtime  با استفاده از vue.js

 

عنوان دوره : آمورش ساخت سایت مانند دیوار  

 • ایجاد بخش مدیریت آگهی ها
 • ایجاد Router های لازم برای مدیریت آگهی ها
 • ساخت کنترلر آگهی ها
 • Use  کردن model  و پکیج های لازم
 • ساخت قالب های Html مدیریت آگهی ها
 • ارسال اطلاعات به کنترلر با استفاده از vue.js  و بدون استفاده از تگ form
 • ذخیره کردن عکس آگهی ها با استفاده از dropzone
 • ذخیره اطلاعات در دیتابیس با استفاده از روش Elequent و چاپ پیغام مناسب
 • مشاهده و حذف و ویرایش  آگهی ها به صورت Realtime  با استفاده از vue.js

 

عنوان دوره : آمورش ساخت سایت مانند دیوار  مدرس : میلاد مروتی

 •  ایجاد بخش مدیریت کاربران
 • ایجاد Router های لازم برای مدیریت کاربران
 • ساخت کنترلر کاربران
 • Use  کردن model  و پکیج های لازم
 • ساخت قالب های Html مدیریت کاربران
 • ارسال اطلاعات به کنترلر با استفاده از vue.js  و بدون استفاده از تگ form
 • ذخیره کردن عکس کاربران با استفاده از dropzone
 • ذخیره اطلاعات کاربران در دیتابیس با استفاده از روش Elequent و چاپ پیغام مناسب
 • فعال یا غیر فعال کردن کاربر  با vue.js
 • مشاهده و حذف و ویرایش  کاربران به صورت Realtime  با استفاده از vue.js

 

عنوان دوره : آمورش ساخت سایت مانند دیوار  مدرس : میلاد مروتی

 • ایجاد بخش مدیریت سفارشات
 • ایجاد Router های لازم برای مدیریت سفارشات
 • ساخت کنترلر سفارشات
 • Use  کردن model  و پکیج های لازم
 • ساخت قالب های Html مدیریت سفارشات
 • مشاهده و حذف سفارشات به صورت Realtime  با استفاده از vue.js
 • ایجاد بخش پیگیری وضعیت خرید

 

عنوان دوره : آمورش ساخت سایت مانند دیوار  مدرس : میلاد مروتی

 •  ایجاد بخش مدیریت گفتگو ها
 • ایجاد Router های لازم برای مدیریت دیدگاها
 • ساخت کنترلر دیدگاها
 • Use  کردن model  و پکیج های لازم
 • ساخت قالب های Html مدیریت چت ها
 • ارسال اطلاعات به کنترلر با استفاده از vue.js  و بدون استفاده از تگ form
 • مشاهده و حذف و ویرایش  چت به صورت Realtime  با استفاده از vue.js
 • پاسخ به چت به صورت realtime  با استفاده از pusher
 • فصل سی ام ایجاد بخش مدیریت تیکت
 • ایجاد  Router های لازم برای مدیریت تیکت
 • ساخت کنترلر تیکت
 • Use  کردن model  و پکیج های لازم
 • ساخت قالب های Html مدیریت تیکت
 • ارسال اطلاعات به کنترلر با استفاده از vue.js  و بدون استفاده از تگ form
 • ذخیره اطلاعات در دیتابیس با استفاده از روش Elequent و چاپ پیغام مناسب
 • مشاهده و حذف تیکت به صورت Realtime  با استفاده از vue.js
 • پاسخ به تیکت و ارسال آن به ایمیل کاربر

 

عنوان دوره : آمورش ساخت سایت مانند دیوار  مدرس : میلاد مروتی

 • ایجاد بخش گزارشات پیشرفته با استفاده از نمودار ZingChart
 • ایجاد Router های لازم برای گزارشات پیشرفته
 • ساخت کنترلر گزارشات پیشرفته
 • Use  کردن model  و پکیج های لازم
 • ساخت قالب های Html گزارشات پیشرفته
 • ارسال اطلاعات به کنترلر با استفاده از vue.js  و بدون استفاده از تگ form
 • مشاهده نمودار ها به صورت Realtime  با استفاده از vue.js
 • ایجاد نمودار فروش کل در آمد در ماه
 • ایجاد نمودار تعداد کل کاربران سایت در ماه
 • فصل سی و دوم تکمیل کردن بخش های جا افتاده مدیریت
 • تکمیل صفحه اصلی مدیریت
 • تکمیل کردن هدر بخش مدیریت
 • ایجاد Notification  

 

عنوان دوره : آمورش ساخت سایت مانند دیوار  مدرس : میلاد مروتی

طراحی ظاهر سایت به صورت واکنش گرا

 • طراحی ظاهر سایت صفحه اصلی
 • طراحی هدر سایت
 • طراحی فوتر سایت
 • طراحی صفحه حساب کاربری
 • طراحی صفحه ارسال آگهی رایگان
 • طراحی صفحه پشتیبانی
 • طراحی باکس جستجو حرفه ای
 • طراحی نقشه ایران جهت نمایش استان های مختلف
 • طراحی صفحه ثبت نام کاربر
 • طراحی صفحه چت

         

عنوان دوره : : آمورش ساخت سایت مانند دیوار  مدرس : میلاد مروتی

 • تکمیل کردن صفحه اصلی سایت
 • کد نویسی و دستورات لازم برای ایجاد کنترلر
 • نمایش آگهی ها در سایت و واکشی اطلاعات با استفاده از vue.js
 • ایجاد Master page
 • کد نویسی بخش ارسال آگهی ها به صورت ajax
 • کد نویسی صفحه پشتیبانی
 • کد نویسی باکس جستجو حرفه ای و فیلتر تبلیغات با استفاده از vue.js
 • کدنویسی  نقشه ایران جهت نمایش استان های مختلف
 • کد نویسی صفحه ثبت نام کاربر
 • کدنویسی بخش چت با استفاده از vue.jsو pusher
 • کد نویسی بخش حساب کاربری و مدیریت تبلیغات توسط کاربر
 • وصل شدن به درگاه بانک جهت پرداخت هزینه
 • فصل سی و پنجم ایجاد فیلتر محصول
 • انجام کار های نهایی
 • نتیجه گیری

بخش های رایگان این مجموعه آموزشی:

لاراول چیست و دلیل استفاده مار از لاراول ( بخش 1 ) دانلود مستقیم Composer کارش چیه و نحوه نصب ( بخش 2 ) دانلود مستقیم نحوه نصب لاراول ( بخش 3 ) دانلود مستقیم ساختار فولدر بندی پروژه های لاراول ( بخش 4 ) دانلود مستقیم توضیح Routing تعریف یک Route انواع متد ها و نحوه متصل کردن Route به View ( بخش 5 ) دانلود مستقیم ادامه اعمال شرط بر روی پارامتر ها و تعریف و نحوه استفاده از Route های اسم دار ( بخش 9 ) دانلود مستقیم توضیح کنترلر ها - ایجاد یک کنترلر به صورت دستی-ایجاد کنترلر خالی از طریق خط فرمان -ارجاع یک route به یک action درکنترلر ( بخش 11 ) دانلود مستقیم ارسال پارامتر به کنترل از route- نمایش لیست route ها در خط فرمان ( بخش 14 ) دانلود مستقیم معرفی و تفسیر کاربرد view ها-ایجاد یک فایل view-ارسال داده به view از طریق controller -بررسی وجود یک view -اشتراک گذاری یک داده بین چند view -معرفی view composer ها ( بخش 22 ) دانلود مستقیم نمایش مقادیر در blade-escape کردن با استفاده از @-استفاده از filter ها در blade-دستورات شرطی-استفاده از حلقه ها ( بخش 24 ) دانلود مستقیم معرفی سیتم authenticate پیش فرض لاراول-معرفی فایل auth.php-ساختار جداول سیستم احراز هویت ( بخش 26 ) دانلود مستقیم معرفی سیستم اعتبار سنجی لاراول-معرفی و ایجاد csrf token-ایجاد یک فرم و سیستم اعتبار سنجی آن ( بخش 30 ) دانلود مستقیم نمایش خطاهای اعتبار سنجی به کاربر-بررسی وجود خطا-ایجاد یک rule جدید ( بخش 32 ) دانلود مستقیم راه های ارتباطی با database-لاراول از چه database هایی پشتیبانی میکند-تغییر تنظیمات دیتابیس-اجرای query های خام SQL-افزودن where-گرفتن اطلاعات با استفاده از DB::table ( بخش 34 ) دانلود مستقیم ترکیب خروجی چند query-اعمال شرط های پیچیده- ( بخش 37 ) دانلود مستقیم تعریف سیستم نسخه بندی دیتابیس-مزایای استفاده از migration-ایجاد یک migration جدید ( بخش 42 ) دانلود مستقیم تعریف ORM-ساختار eloquent-ایجاد یک model جدید با استفاده از eloquent-ساختار پایه یک model ( بخش 47 ) دانلود مستقیم گرفتن اطلاعات یک سطر از database-اعمال شرایط بر روی queryهای eloquent ( بخش 49 ) دانلود مستقیم massAsignment-آموزش ذخیره سازی با استفاده از متد create ( بخش 53 ) دانلود مستقیم تعریف scopeهای بی نام-استفاده از scopeها ( بخش 57 ) دانلود مستقیم آموزش روابط بین جداول در لاراول-روابط یک به یک ( بخش 58 ) دانلود مستقیم ایجاد جداول تحلیل شده در دیتابیس با استفاده از migration ( بخش 60 ) دانلود مستقیم آشنایی و نحوه کار با html façade ( بخش 63 ) دانلود مستقیم مدیریت asset ها با استفاده از elixir-نصب nodejs -gulp چیست-نصب gulp ( بخش 66 ) دانلود مستقیم توضیح ساختار-تعریف authorization جدید-استفاده از authorization-تعریف و ایجاد ability ها ( بخش 68 ) دانلود مستقیم سیستم pagination در لاراول-ایجاد یک سیستم pagination پیشرفته-ایجاد یک سیستم pagination ساده-گرفتن اطلاعات از سیستم pagination ( بخش 70 ) دانلود مستقیم تحلیل یک سیستم تبلیغاتی ( بخش 71 ) دانلود مستقیم ادامه تحلیل دیتابیس با استفاده از نرم افزار mysql workbench ( بخش 73 ) دانلود مستقیم ساخت قسمت هدر پنل مدیریت ( بخش 79 ) دانلود مستقیم
آشنایی ابتدایی با لاراول
بخش 1 :
( لاراول چیست و دلیل استفاده مار از لاراول )
قبل از هر چیزی باید بدانیم فریم ورک چیست و لزوماً چه نیازی به استفاده از فریم ورک‌‌ PHP به جای PHP خام داریم؟ فریم ورک بستری را برای برنامه نویسان فراهم می‌کند که استفاده از کدهای از پیش ساخته شده را امکان‌پذیر می‌کند. در واقع می‌توان گفت هدف اصلی فریم ورک‌ها، راحتی کار برنامه‌ نویسان و اجتناب از نوشتن کدهای تکراری است. لاراول یکی از محبوب‌ترین فریم ورک های PHP است. PHP فریم ورک‌های متعددی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به Yii ،Cakephp ،codeigniter ،Nette ،simfony اشاره کرد. در حال حاضر اکثر برنامه ‌نویسان تحت وبی که قصد توسعه برنامه‌های کاربردی وب بر پایه معماری سه لایه (MVC) با PHP دارند، استفاده از فریم ورک لاراول را به دیگر فریم ورک‌ها ترجیح می‌دهند.


پیدایش لاراول به این صورت بود که تیلور اوتول قصد داشت فریم ورکی ایجاد کند که بر پایه CodeIgniter باشد، در حالی که قابلیت‌های پیشرفته‌تری نسبت به آن ارائه دهد. زیرا با رشد CodeIgniter مشکلاتی برای برنامه نویسان و طراحان وب به وجود آمده بود. اگر دوست دارید بدانید لاراول تا الان که به نسخه لاراول 5.5 رسیده است، چه مسیری را طی کرده، با ادامه مقاله همراه لیداوب باشید تا نسخه‌های مختلف لاراول را با هم بررسی کنیم.

لاراول 1
تیلور اوتول در سال ۲۰۱۱ اولین نسخه از لاراول را منتشر کرد که مکانیزم‌های model، session، view و مسیریابی را ارائه می‌داد، ولی این نسخه در نبود کنترلر حالت mvc واقعی را از دست داده بود.

لاراول 2
در سپتامبر ۲۰۱۱ اوتول با انجام بهینه سازی‌های متعدد لاراول 2 را منتشر کرد. از مهم‌ترین تغییرات نسخه ۲ وجود کنترلرها بود که باعث می‌شد لاراول رسماً به عنوان یک فریم ورک MVC شناخته شود. همچنین سیستم قالب بندی blade نیز در نسخه دوم به این فریم ورک اضافه شد.

لاراول 3
در فوریه سال ۲۰۱۲ لاراول 3 با تغییرات جدیدی وارد عرصه شد. انتشار لاراول 3 با معرفی سایت این فریم ورک با آدرس http://laravel.com که امکان استفاده از یک داکیومنت قوی را برای کاربرانش فراهم می‌کرد، همراه بود. از مهم‌ترین قابلیت‌های لاراول 3 استفاده از خط فرمان CLI به نام artisan بود. پشتیبانی داخلی از مدیریت سیستم بانک اطلاعاتی، migrationها، لایه‌های بانک اطلاعاتی، پشتیبانی از رویدادها، همگام سازی لاراول با unit testing و همچنین سیستم پکیجینگ یا bundle از دیگر قابلیت‌های مهم لاراول در نسخه سوم لاراول بود که محبوبیت آن را فزونی بخشید
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 2 :
( Composer کارش چیه و نحوه نصب )
چرا از Composer استفاده می‌کنیم
از آن جا که هیچ کس چرخ را از اول اختراع نمی‌کند پس باید از Composer استفاده کرد!

اگر پروژه هایتان در PHP چند خطی و ساده هستند نیازی به Composer ندارید ولی اگر پروژه هایتان پیچیده شود و نیازمند کتابخانه‌های متعدد و حرفه‌ای زیادی است Composer وظیفه مدیریت کتابخانه‌ها و بروز رسانی آن‌ها را بر عهده می‌گیرد.

با این کار شما همیشه مطمین هستید پروژه شما با بروز ترین کتابخانه‌ها در حال کار است.

فریم‌ورک‌ها و سیستم‌های مدیریت محتوا نیز نصب خود را با Composer به شما پیشنهاد می‌دهند. خود فریم‌ورک‌ها نیز گاهی از ده‌ها کتابخانه استفاده می‌کنند که برخی از آن‌ها توسط اشخاص مستقل دیگری توسعه داده می‌شوند که شما با Composer علاوه بر بروز رسانی خود فریم‌ورک، دیگر کتابخانه‌های موجود در لیست لایبراری‌ها را نیز بروز رسانی می‌کنید.

عملیات بروز رسانی نیز با یک خط دستور در Command line تمام سیستم‌های عامل به سادگی صورت می‌پذیرد.

Composer کار نصب کتابخانه‌های وابسته را نیز به سادگی انجام می‌دهد، به این معنا که اگر کتابخانه خاصی را می‌خواهید نصب کنید که خود نیازمند کتابخانه‌های دیگر است این عملیات به صورت کاملا خودکار انجام می‌پذیرد.

Composer هشدارهای لازم را نیز به کاربران هنگام نصب می‌دهد. مثلا اگر کتابخانه‌ای به PHP نسخه 5.4 به بالا نیاز داشته باشد، و نسخه PHP نصب شده روی سیستم شما کمتر از 5.4 باشد به شما هشدار می‌دهد.

Composer کار گروهی را نیز ساده تر کرده است، چون ممکن است افراد دیگر دخیل در پروژه اطلاع کاملی از کتابخانه‌ها نداشته باشند و فقط از آن‌ها استفاده می‌کنند، بنابراین با Composer هر شخص دخیل در پروژه‌ای به راحتی پروژه را بروز رسانی و توسعه می‌دهد.

Composer در واقع امکانی را فراهم آورده است که بروز رسانی پروژه‌ها بعد از مدت زمان طولانی از تکمیل پروژه به سادگی و با چند کلیک انجام بپذیرد و نیاز به توسعه دهنده تا حد زیادی برای بروز رسانی کاهش یابد.

ایده Composer تلفیقی از ابزارهای npm و Bundler و PEAR است، که بسیار موفق عمل کرده و نظرها را به خود جلب کرده است.

Composer سورس کدها را از کجا گردآوری می‌کند
سایت با نام packagist.org در اختیار توسعه دهندگان قرار دارد که کدهای خود را در آن آپلود می‌کنند. سایت packagist به عنوان منبع اصلی Composer برای نصب پکیج‌ها به برنامه نویسان خدمات می‌رساند.

Composer را چگونه نصب کنیم
Composer بسیار ساده در هر سیستمی نصب می‌شود، و نیازمندی خاصی غیر از PHP نسخه بالاتر از 5.3.2 ندارد.
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 3 :
( نحوه نصب لاراول )
نصب فریموورک لاراول بسیار آسان است در این پست قصد داریم نحوه نصب کردن لاراول برروی ویندوز و xampp را به شما آموزش دهیم ، بدیهی است که نصب بروری wamp ویا MAMP به همین صورت می باشد .

لاراول بطور پیشفرض بوسیله Composer نصب میشود و شما میتوانید آن را مانند یک پکیج از روی مخزن GIT فراخوانی و نصب کنید این بدان معنا نیست که فقط از طریق Composer قابل نصب است ! بلکه شما با در دست داشتن یک نسخه دانلود شده از فریموورک لاراول ، میتوانید آن را بدون Composer نیز نصب کنید .


حداقل سیستم مورد نیاز برای نصب لاراول ۵٫۰

PHP >= 5.4
Mcrypt PHP Extension
OpenSSL PHP Extension
Mbstring PHP Extension
Tokenizer PHP Extension
البته به طور معمول تمامی این افزونه ها بروی هاست یا xampp شما نصب است و درصورتی که نصب نباشد میتوانید از سرویس دهنده هاستینگ خود درخواست نصب کنید .مراحل نصب لاراول :

لاراول برای مدیریت افزونه ها یا وابستگی های خود به Composer نیاز دارد .میتوانید آن را از اینجا دانلود نمایید. (اگر با Composer آشنایی ندارید اینجا را بخوانید)
بعد از دانلود Composer ، آن را نصب کنید :
فایل نصب composer را اجرا کنید ، در مراحل نصب اگر از شما مسیر فایل php را خواست آدرس فایل php.exe درون سیستمتان که بصورت پیشفرض در xampp/php قرار دارد را بدهید .نصب Composer
ممکن است برای نصب فریموورک به Git نیاز داشته باشید . که در اینصورت آن را از این آدرس دانلود نمایید .
حالا لاراول ۵٫۰٫۲۲ را از این آدرس دانلود نمایید سپس در مسیر \xampp\htdocs\laravel فایل zip را extract کنید .
پوشه پروژه شما میتواند هر نامی باشد ما در اینجا نامه پوشه را laravel قرار داده ایم.
سپس روی پوشه پروژه تان در مسیر htdocs راست کلیک کنید و گزینه Use Composer Here را انتخاب کنید و یا پنجره CMD یا همون Command prompt را باز کنید و اشاره گر مسیر خط فرمان را به پوشه لاراول خود هدایت کنید .گزینه Use Composer Here
در پنجره CMD دستور composer install را تایپ کنید و کلید enter را بزنید . برای مثال D:\xampp\htdocs\laravel>composer install
این مرحله از نصب کمی زمان بر می باشد .
پس از اتمام عملیات لاراول شما با موفقیت بر روی سیتسم شما نصب شده است . و میتوانید آن را از این آدرس http://localhost/laravel/public مشاهده کنید .
اگر لاراول با موفقیت نصب شده باشد با رجوع به آدرس فوق تصویر زیر نمایش داده میشود .
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

20

تخفیف تا تاریخ 1397/4/31 (تخفیف فوق،صرفا به خرید کل پکیج،و یا خرید فصل ها تعلق می گیرد و به خرید تک بخش ها،اعمال نمی گردد)وضعیت دوره: درحال برگزاری


تعداد قسمت ها : 79 قسمت


سطح آموزش: صفر تا صد


به همراه کدها و فایل های آموزش


پشتیبانی فنی: دارد

می توانید پس از دریافت مجموعه،مشکلات و سوالات تخصصی و فنی خود را با سازنده این مجموعه، (مهندس میلاد مروتی ) در میان گذاشته و برطرف نمایید.


تعداد فصل ها: 19 فصل


مدت زمان: 25 ساعت و 53 دقیقه


افزودن پکیج به سبد خرید

جهت اطلاع از بروزرسانی این دوره آموزشی و اطلاع از بخش های جدید،ایمیل خود را وارد نمایید:

مخاطبین این دوره،آموزش های زیر را نیز دیده اند

نظرات/پرسش ها/پیشنهادات


محمدحسین میگه:

سلام.چند فصل مونده تا تکمیل بشه؟

Ali میگه:

سلام
در این پکیج MVC هم اموزش داده شده ؟؟

کاربر میگه:

سلام چند زبانه کردن سایت اموزش داده میشه؟؟؟نظر/پرسش/پیشنهاد شما


در صورت تمایل به دریافت پیامک به هنگام پاسخ به سوال شما و یا به هنگام درج نظر شما در سایت، شماره همراه خود را وارد نمایید.

نام و نام خانوادگی:
شماره همراه:
ایمیل:
* پرسش/نظر/پیشنهاد/درخواست:
حروف تصویر: