مشاوره رایگان
دریافت لینک های دانلود دریافت پستی درب منزل مبلغ کل: تومان
جهت دریافت کد تخفیف به کانال تلگرام مراجعه و یا با پشتیبان آنلاین هماهنگ نمایید

مفاهیم برنامه نویسی PHP و پایگاه داده MySQL

( فیلم آموزشی ) ،توسط مهندس میرمحمدی

به کلیک سایت خوش اومدی ، اینجا میتونی هر فیلم آموزشی که مد نظر داری رو پیدا کنی.
آموزش های کلیک سایت کاملا از صفر تا صد طراحی شده و تمامی آموزش ها به زبان فارسی و مناسب جهت ورود به بازار کار تولید شده.
پس از دیدن آموزش ها ، بدون تردید شما آماده ورود به بازار کار و کسب درآمد خواهید شد.
برای شروع ، ابتدا فیلم معرفی دوره رو مشاهده نمایید. سپس میتوانید در ادامه همین صفحه ، سایر قسمت های این مجموعه را دانلود نمایید.
برای مشاهده فیلم با سرعت بالا ، از آی پی ایران استفاده نمایید.

معرفی سرفصل های این دوره:

توضیحات کلی مجموعه:

در این دوره به مفاهیم و توابع php و mysql پرداخته شده و این دوره منتج به تولید یک پروژه بزرگ نخواهد شد در پایان این دوره یک مینی پروژه مثل سامانه کارنامه دانش آموزان مدرسه آلفا رو انجام خواهیم داد برای اینکه شما مطالب مقدماتی را در یک پروژه کوچک به کار ببرید و این باعث درک بهتر شما خواهد شد و به تمامی کارآموزان توصیه می کنم قبل از اینکه دوره شیپور بنده و دوره دیجی کالای آقای بلاغی رو ببینید حتماًٌ این دوره را ملاحظه نمایید چون با یادگیری مفاهیم خیلی راحت می توانید پروژه های بزرگ را پیاده سازی کنید لذا خصوصا پیش نیاز دوره ساخت سایت نیارمندی های مشابه شیپور این دوره می باشد.
فصل اول :مفاهیم php
1- آموزش نصب پلتفرم phpstorm
2- آشنایی با xampp و آموزش نصب و راه اندازی آن
3-آشنایی با دستور ساده مانند echo, print
4-متغیرها در PHP
5-تابع var_dump()  و آشنایی با انواع داده ها در php
6-توابع رشته ای PHP
7-ثابت ها در PHP
8-شرط ها در php
9-حلقه ها در php
10-آرایه چیست
11-انواع آرایه ها در php
12-مرتبسازی آرایه ها در php
13-فرم ها در HTML 
14-تفاوت post و get در PHP
15-Session در php چيست ؟
16-کوکی یا cookie چیست ؟
17-آشنایی با توابع  Require و include
18-مفهوم برنامه نویسی شی گرایی یا object-oriented programming
19-ساختار کلاس ها در php
20-تعریف خصوصیات کلاس در php
21-تعریف متدهای یک کلاس
22-متدهای جادویی در php
23-متد جادویی __construct()
24-مفهوم ارث بری در شی گرایی
25-دسترسی به خصوصیات و متدهای کلاس پدر
26-متدها و property های Static در PHP شی گرا
27-متود explode
28-متود implode
29-تابع isset
30- تابع join
31-تابع sizeof
32- تابع ()file_exists
33-تابع ()method_exists
34-تابع ()filter_var
35-تابع ()rtrim در PHP
36-تابع call_user_func_array
37-تابع ()array_values
38-تابع  ()array_push
39-تابع array_merge()
40-تابع ()array_key_exists
41-تابع ( ) header
42-تبدیل یک رشته (string) باساختار json به یک آرایه(Array)وبالعکس
43-امنیت در php
44-تعیین زمان و تاریخ با تابع getdate در PHP
45-نمایش تاریخ فعلی (روز، ماه و سال)، با تابع date در PHP
46-به دست آوردن زمان فعلی، به صورت یک عدد تنها، با تابع time
47-استفاده از return ، هنگام تعریف تابع در PHP
48-تبدیل تاریخ میلادی به تاریخ شمسی
49-محاسبات تاریخ و ساعت
50-شرح کاربرد تابع ()count  
51-تابع ()range
52-تولید اعداد تصادفی، با تابع rand
53-شرح کاربرد تابع  ()array_change_key_case
54-شرح کاربرد تابع array_chunk()
55-تابع ()array_count_values
56-تابع ()array_column
57-شرح کاربرد تابع array_diff()
58-تابع ()in_array
59-تابع  array_map
60-تابع array_replace
61-تابع ()array_reverse
62-تابع ()array_sum
63-تابع ()array_unique
64-تابع current()  – next() – prev()  -end()
65-تابع reset()
66-تابع ()shuffle
67-تابع ()list
68-تابع array_keys()
69-Variable Variables
70-تابع func_get_args   و   func_num_args
71-تعریف متغیرهای سراسری (global) در PHP
72-تابع register_shutdown_function
73-تابع ()stripos
74-تابع addcslashes
75-دستور switch در PHP
76-آشنایی با متغیر کاربردی SERVER_$
77-آشنایی با متغیر کاربردی REQUEST_$
78-آشنایی با متغیر کاربردی File_$
79-آشنایی با توابع کار با فایل مثل fopen، fclose و...
80-آموزش نحوه آپلود فایل در php
81-آشنایی باتابع readfile- بازکردن فایل ذخیره شده در سرور 
82-آشنایی با تابع serialize و unserialize
83-آشنایی با توابع کاربردی (ceil) ،(floor) ،(abs) ، (max)،(number_format) ،(sin)،(cos)،(tan)،(pow)،(sqrt)،(pi)،(array_combine)،(array_count_values)
84-آشنایی با توابع (array_fill)،(array_filter)،(array_flip)،(array_intersect)،(array_multisort)،(array_pad)،(array_pop)،(array_product)،(array_reduce)
85- آشنایی با توابع (array_search)،(array_shift)،(array_slice) ،(array_splice)،(array_udiff)
86-آشنایی با توابع (array_uintersect)،(array_unshift)،(array_walk)،(compact)
87-آشنایی با توابع(count)، (extract)،(list)
88-آشنایی با توابع(natcasesort)، (bcadd)،(bccomp)
89-آشنایی با توابع(bcdiv)، (bcmul)،(bcpow)،(bcsub)،(cal_days_in_month)
90-آشنایی با توابع(class_exists)، (get_class_methods)،(getclassvars)،(getclass)
91-آشنایی با توابع(get_object_vars)، (get_parent_class)
92-آشنایی با توابع(is_a)، (is_subclass_of)، (property_exists)، (ctype_alnum)
93-آشنایی با توابع(ctype_alpha)، (ctype_digit)، (ctype_lower)، (ctype_print)، (ctype_punct)، (ctype_upper)
94-آشنایی با توابع(check_date)، (date_create)، (modify)، (date_parse)، (date_sun_info)
95-آشنایی با توابع(date_sunrise)، (date_sunset)، (gmdate)، (gmmktime)، (mktime)، (idate)، (strtotime)
96-آشنایی با توابع(getcwd)، (chdir)، (dir)، (is_dir)، (opendir)، (readdir)، (closedir)
97-آشنایی با توابع(rewinddir)، (scandir)، (debug_print_backtrace)، (error_get_last)
98-آشنایی با توابع (set_error_handler)، (trigger_error)، (exif_imagetype)
99-آشنایی با توابع (copy)، (dirname)، (fget) ، (fgetcsv)، (feof)
100-آشنایی با توابع  (chmod)، (fput)، (is_executable) ،(is_file)،(is_link)،(is_readable)،(is_uploaded_file)
101-آشنایی با توابع  (is_writable)، (mkdir)، (readfile) ،(rename)،(rmdir)،(tmpfile)،(rewind)،(unlink)
102-آشنایی با توابع  (filter_has_var)، (ftp_connect)، (ftp_login) ،(ftp_alloc)،(ftp_put)،(ftp_close)
103-آشنایی با توابع  (ftp_chdir)، (ftp_cdup)، (ftp_pwd) ،(ftp_delete)،(ftp_fget)،(ftp_mkdir)
104-آشنایی با توابع   (ftp_rmdir)، (ftp_size)، (is_array)،(getimagesize)،(constant)
105-ارسال ایمیل با تابع mail -آشنایی با توابع  (showsource )، (rand)، (sleep)، (uniqid)
106-آشنایی با توابع  (mb_convert_case)، (mb_ereg)، (printf) ،(trim)،(substr)
107-آشنایی با توابع  (mb_strlen)، (mb_substr)، (chunk_split) ،(parse_str)،(quotemeta)،(similar_text)،(str_ireplace)
108-آشنایی با توابع (str_pad)، (str_repeat)، (str_shuffle) ،(str_split)،(str_word_count)،(strchr)،(strcoll)،(strstr)
109-آشنایی با توابع  (strtolower)، (strtoupper)، (strtr)،(substr_count)،(ucfirst)،(vprintf)،(parse_url)
110-آشنایی با توابع  (urlencode)، (urldecode)، (empty)،(floatval)،(intval)،(gettype)،(settype)،(strval)،(unset)
111- طریقه استفاده از پلاگین ها در پروژه های php
112-طریقه استفاده از api ها در پروژه های php
فصل دوم: کار با پایگاه داده ها (mysql)
1- آموزش کار با پایگاه داده ها در php
2-طریقه اتصال به دیتابیس
3-مدیریت خطاها EXCEPTION
4-طریقه ذخیره اطلاعات در دیتابیس
5-طریقه ویرایش اطلاعات
6-طریقه حذف اطلاعات از دیتابیس
7-آشنایی با دستور where
8-آشنایی با دستور AND
9-آشنایی با دستور AS
10-آشنایی با دستور BETWEEN
11-آشنایی با دستور UNION
12-آشنایی با دستور rand
13-آشنایی با دستور desc
14-آشنایی با دستور asc
15-آشنایی با دستور having
16-آشنایی با دستور ORDER BY
17-آشنایی با دستور IN
18-آشنایی با دستورDISTINC
19-آشنایی با دستور LIKE
20-آشنایی با دستور ISNULL
21-استفاده از محاسبات ریاضی در دستورات SQL
22-آشنایی با دستورات Aggregate
23-آشنایی با دستور GROUP BY
24-آشنایی با دستور JOIN
25-آشنایی با دستور INNER JOIN و LEFT JOIN
26-تابع جمع کردن فیلدهایی که خاصیت TIME
27-آشنایی با دستور CREATE DATABASE ، CREATE TABLE ، DROP TABLE
28- طریقه انتقال داده های یک جدول در جدول دیگر
29-آشنایی با دستور FOREIGN KEY و REFERENCES
30- import  و export کردن دیتابیس
فصل سوم : انجام یک مینی پروژه – وب اپلیکیشن یادآوری جلسات و مناسبت ها
1-
آشنایی مختصر با فریمورک بوت استرپ
2-آشنایی مختصر با دستورات jquery
3-آشنایی مختصر با دستورات HTML  و CSS
4-داینامیک سازی پروژه از طریق ارتباط با پایگاه داده ها
5-ایجاد یک پروژه با تلفیقی از دستورات html، css ، jquery و php

بخش های رایگان این مجموعه آموزشی:

آشنایی با xampp و آموزش نصب و راه اندازی آن و آشنایی با دستور های ساده print و echo ( بخش 1 ) دانلود مستقیم ثابت ها در PHP ،شرط ها در php ( بخش 3 ) دانلود مستقیم حلقه ها در php ( بخش 4 ) دانلود مستقیم آرایه چیست ؟ -انواع آرایه ها در php ( بخش 5 ) دانلود مستقیم انواع آرایه ها در php ( بخش 6 ) دانلود مستقیم آشنایی با توابع include و require ( بخش 12 ) دانلود مستقیم مفهوم ارث بری در شی گرایی ( بخش 15 ) دانلود مستقیم آشنایی با توابع file_exists ، method_exist filter_var ، rtrim ( بخش 19 ) دانلود مستقیم آشنایی با توابع array_push و array_merge ( بخش 21 ) دانلود مستقیم آشنایی با تابع json_encode ، امنیت در php و آشنایی با تابع getdate ( بخش 23 ) دانلود مستقیم آشنایی با توابع (list)، (array_keys)، (func_num-args) و آشنایی با (Variable Variables) ( بخش 32 ) دانلود مستقیم آشنایی با توابع (strpos)، (search)، (addcslashes) ( بخش 34 ) دانلود مستقیم آشنایی با متود کاربردی REQUEST_$ ( بخش 36 ) دانلود مستقیم آشنایی با توابع serialize و unserialize ( بخش 40 ) دانلود مستقیم آشنایی با توابع (array_fill)،(array_filter)،(array_flip)،(array_intersect)و.. ( بخش 42 ) دانلود مستقیم آشنایی با توابع (array_uintersect)،(array_unshift)،(array_walk)،(compact) ( بخش 44 ) دانلود مستقیم آشنایی با توابع(class_exists)، (get_class_methods)،(getclassvars)،(getclass) ( بخش 48 ) دانلود مستقیم آشنایی با توابع(get_object_vars)، (get_parent_class) ( بخش 49 ) دانلود مستقیم آشنایی با توابع(check_date)، (date_create)، (modify)، (date_parse)، (date_sun_info) ( بخش 52 ) دانلود مستقیم آشنایی با توابع(rewinddir)، (scandir)، (debug_print_backtrace)و.. ( بخش 55 ) دانلود مستقیم آشنایی با توابع آشنایی با توابع (copy)، (dirname)، (fget) و.. ( بخش 57 ) دانلود مستقیم آشنایی با توابع آشنایی با توابع (file)، (fileatime)، (filectime) و... ( بخش 58 ) دانلود مستقیم آشنایی با توابع (urlencode)، (urldecode)، (empty) و... ( بخش 69 ) دانلود مستقیم آشنایی با دستور FOREIGN KEY و REFERENCES ( بخش 85 ) دانلود مستقیم آشنایی با تگ های table و...... ( بخش 90 ) دانلود مستقیم آشنایی با تگهای select ، option و... ( بخش 94 ) دانلود مستقیم آشنایی با صفات checked و... ( بخش 98 ) دانلود مستقیم آشنایی با صفات formaction ، headers و.. ( بخش 101 ) دانلود مستقیم آشنایی با صفات onpaste ، onpause و.. ( بخش 107 ) دانلود مستقیم فرمت دهی جداول در یک سند html ( بخش 115 ) دانلود مستقیم آشنایی با خواص width و height ( بخش 117 ) دانلود مستقیم آغار بحث مهم واکنش گرایی صفحات وب با دستورات css ( بخش 125 ) دانلود مستقیم آشنایی با فریمورک بوت استرپ جهت واکنش گرا کردن صفحات وب ( بخش 129 ) دانلود مستقیم واکنش گرا کردن عناصر و کنترل های کاربردی در بوت استرپ ( بخش 131 ) دانلود مستقیم ایجاد یک منوی واکنش گرا ( بخش 132 ) دانلود مستقیم ساخت پنل و..... ( بخش 133 ) دانلود مستقیم ادامه بحث آشنایی با ajax ( بخش 149 ) دانلود مستقیم ادامه بحث آشنایی با ajax و مقدمه بحث پیمایش عناصر در jQuery ( بخش 150 ) دانلود مستقیم آشنایی با شیء date و شیء array و... ( بخش 155 ) دانلود مستقیم
آشنایی با xampp و توابع کاربردی php
بخش 1 :
( آشنایی با xampp و آموزش نصب و راه اندازی آن و آشنایی با دستور های ساده print و echo )
آموزش نصب phpstorm،آشنایی با xampp و آشنایی با دستورهای ساده print و echo
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 2 :
( متغیرها در PHP ،تابع var_dump() ،و آشنایی با انواع داده ها در php و آشنایی با توابع رشته ای PHP )
متغیرها در PHP ،تابع var_dump() ،و آشنایی با انواع داده ها در php نظیر Boolean ، آرایه ، رشته یا string وNullو آشنایی با توابع رشته ای php نظیرstrlen،strpos،str_replace strtolowerو strtoupper
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 3 :
( ثابت ها در PHP ،شرط ها در php )
تعریف ثابت با تابع define، آشنایی با شرط ها در php و آشنایی با دستور if و else
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 4 :
( حلقه ها در php )
آشنایی با حلقه while ، for و foreach
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 5 :
( آرایه چیست ؟ -انواع آرایه ها در php )
آشنایی با Numeric array یا آرایه عددی
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 6 :
( انواع آرایه ها در php )
آشنایی با Associative array یا آرایه انجمنی و Multidimensional array یا آرایه چند بعدی
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 7 :
( مرتبسازی آرایه ها در php )
آشنایی با sort و rsort جهت مرتبسازی آرایه های اندیسی یا عددی (صعودی - نزولی)
asort و arsort مرتبسازی آرایه های انجمنی به صورت صعودی - نزولی و براساس مقدار
ksort و krsort مرتبسازی آرایه های انجمنی به صورت صعودی - نزولی بر اساس کلید
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 8 :
( فرم ها در HTML )
طریقه ارسال اطلاعات از طریق یک فرم در HTML و آشنایی با متود GET__ و POST__
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 9 :
( Session در php چيست ? )
ايجاد يک Session ،دسترسي به session ساخته شده در صفحات ديگر،از بين بردن session
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 10 :
( آشنایی با آرگومان های تابع setcookie )
معرفی آرگومان های تابع setcookie شاملname value, expire, path, domain,security
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 11 :
( کوکی ها در php )
ایجاد یک کوکی ، دسترسی به کوکی در php و حذف یک کوکی در php
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 12 :
( آشنایی با توابع include و require )
آشنایی با توابع include و require و آشنایی با طریقه ساخت یک class در php
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 13 :
( مفهوم برنامه نویسی شی گرایی یا object-oriented programming )
مفهوم برنامه نویسی شی گرایی یا object-oriented programming یا به عبارت دیگر oop ، تعریف خصوصیات کلاس در php
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 14 :
( تعریف متدهای یک کلاس )
تعریف متدهای یک کلاس،متدهای جادویی در php و آشنایی با متد جادویی __construct
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 15 :
( مفهوم ارث بری در شی گرایی )
آشنایی یا ارث بری در شی گرایی و آشنایی با دستور extend
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 16 :
( دوباره نویسی خواص و متدهای ارث برده شده و آشنایی با دستری به متغیرها و متدهای یک کلاس )
دسترسی به خصوصیات و متدهای کلاس پدر و آشنایی با parent:: و آشنایی با دسترسی های public ، protected و private
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 17 :
( متدها و property های Static در PHP شی گرا و آشنایی با متود explode )
چگونگی تعریف متدها و property ها به صورت static ، چگونگی دسترسی به متدها و property های static و نحوه ی دسترسی به متدهای static از داخل کلاس میزبان و آشنایی با متود explode
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 18 :
( آشنایی با متود implode ، isset ، join و sizeof )
آشنایی با متود implode ، isset ، join و sizeof
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 19 :
( آشنایی با توابع file_exists ، method_exist filter_var ، rtrim )
آشنایی با توابع file_exists ، method_exist filter_var ، rtrim
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 20 :
( آشنایی بیشتر با آپشن های تابع filter_var و آشنایی با توابع call_user_func_array و array_values )
آشنایی بیشتر با آپشن های تابع filter_var و آشنایی با توابع call_user_func_array و array_values
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 21 :
( آشنایی با توابع array_push و array_merge )
آشنایی با توابع array_push و array_merge
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 22 :
( آشنایی با تابع array_key_exists ، Header و آشنایی با یک رشته (string) با ساختار json )
آشنایی با تابع array_key_exists ، Header و آشنایی با مبدل یک رشته (string) با ساختار json به یک آرایه (Array)، یعنی تابع json_decode
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 23 :
( آشنایی با تابع json_encode ، امنیت در php و آشنایی با تابع getdate )
آشنایی با تابع json_encode ، امنیت در php از طریق استفاده از تابع htmlspecialchars و آشنایی با تابع getdate
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 24 :
( آشنایی با تابع date و time در PHP )
نمایش تاریخ فعلی (روز، ماه و سال)، با تابع date ، به دست آوردن زمان فعلی، به صورت یک عدد تنها، با تابع time در PHP
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 25 :
( تبدیل تاریخ میلادی به تاریخ شمسی با کتابخانه jdf )
آشنایی با توابع کتابخانه jdf و آشنایی با تابع Date_defult_timezone_set برای تعیین موقعیت زمانی یک شهر
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 26 :
( محاسبات تاریخ و ساعت و آشنایی با توابع مربوطه )
محاسبات تاریخ و ساعت و آشنایی با توابع مربوطه
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 27 :
( نحوه محاسبه اختلاف دو ساعت )
نحوه محاسبه اختلاف دو ساعت
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 28 :
( آشنایی با توابع (count) ، (range) (rand)،(array_change_key_case)،(arraychunk) )
آشنایی با توابع (count) ، (range) (rand)،(array_change_key_case)،(arraychunk)
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 29 :
( آشنایی با توابع (array_count_values)، (array_column) ،(array_diff) ، (in_array) )
آشنایی با توابع (array_count_values)، (array_column) ،(array_diff) ، (in_array)
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 30 :
( آشنایی با توابع (array_map)، (array_replace)، (array_reverse) )
آشنایی با توابع (array_map)، (array_replace)، (array_reverse)
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 31 :
( آشنایی با توابع (array_sum)، (array_unique)، (current)، (next)، (prev)، (end)، (reset)، (shuffle) )
آشنایی با توابع (array_sum)، (array_unique)، (current)، (next)، (prev)، (end)، (reset)، (shuffle)
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 32 :
( آشنایی با توابع (list)، (array_keys)، (func_num-args) و آشنایی با (Variable Variables) )
آشنایی با توابع (list)، (array_keys)، (func_num-args) و آشنایی با (Variable Variables)
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 33 :
( آشنایی با توابع (func_get_args) و (register_shutdown_function) )
آشنایی با توابع (func_get_args) و (register_shutdown_function) و آشنایی با متغیرهای سراسری (global)
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 34 :
( آشنایی با توابع (strpos)، (search)، (addcslashes) )
آشنایی با توابع (strpos)، (search)، (addcslashes) و آشنایی با دستور switch
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 35 :
( رفع باگ مربوط تمرین بخش 27 محاسبه اختلاف بین دو ساعت و آشنایی با متغیر server_$ )
رفع باگ مربوط تمرین بخش 27 محاسبه اختلاف بین دو ساعت و آشنایی با متغیر server_$
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 36 :
( آشنایی با متود کاربردی REQUEST_$ )
شرح کامل متود REQUEST_$ همراه با یک مثال
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 37 :
( آشنایی با توابع کار با فایل از جمله fwrite ،fopen ، fcloseو آشنایی با تابع die )
آشنایی با توابع (fopen) ،(fclose) ،(die)، (fwrite) و تابع (filesize)
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 38 :
( آموزش کامل طریقه آپلود فایل )
آپلود فایل در php و آشنایی با توابع pathinfo و move_upload_file
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 39 :
( آموزش دانلود کردن فایل با php )
آشنایی با توابع filetype ، ob_clean ، flush و readfile
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 40 :
( آشنایی با توابع serialize و unserialize )
گاهی نیاز میشه ما یک آرایه رو و یا اطلاعات یک کلاس رو در دیتابیس ذخیره کنیم برای این کار باید از این توابع استفاده کنیم که آموزش کامل و مبسوط به منظور استفاده از این توابع در این فیلم ارائه شده است
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 41 :
( آشنایی با توابع کاربردی (ceil) ،(floor) ،(abs) ، (max)،(number_format) ،(sin)،(cos)،(tan)،(pow)و.. )
آشنایی با توابع کاربردی (ceil) ،(floor) ،(abs) ، (max)،(number_format) ،(sin)،(cos)،(tan)،(pow)،(sqrt)،(pi)،(array_combine)،(array_count_values)
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 42 :
( آشنایی با توابع (array_fill)،(array_filter)،(array_flip)،(array_intersect)و.. )
آشنایی با توابع (array_fill)،(array_filter)،(array_flip)،(array_intersect)،(array_multisort)،(array_pad)،(array_pop)،(array_product)،(array_reduce)
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 43 :
( آشنایی با توابع (array_search)،(array_shift)،(array_slice) و... )
آشنایی با توابع (array_search)،(array_shift)،(array_slice) ،(array_splice)،(array_udiff)
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 44 :
( آشنایی با توابع (array_uintersect)،(array_unshift)،(array_walk)،(compact) )
آشنایی با توابع (array_uintersect)،(array_unshift)،(array_walk)،(compact)
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 45 :
( آشنایی با توابع(count)، (extract)،(list) )
آشنایی با توابع(count)، (extract)،(list)
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 46 :
( آشنایی با توابع(natcasesort)، (bcadd)،(bccomp) )
آشنایی با توابع(natcasesort)، (bcadd)،(bccomp)
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 47 :
( آشنایی با توابع(bcdiv)، (bcmul)،(bcpow)،(bcsub)،(cal_days_in_month) )
آشنایی با توابع(bcdiv)، (bcmul)،(bcpow)،(bcsub)،(cal_days_in_month)
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 48 :
( آشنایی با توابع(class_exists)، (get_class_methods)،(getclassvars)،(getclass) )
آشنایی با توابع(class_exists)، (get_class_methods)،(getclassvars)،(getclass)
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 49 :
( آشنایی با توابع(get_object_vars)، (get_parent_class) )
آشنایی با توابع(get_object_vars)، (get_parent_class)
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 50 :
( آشنایی با توابع(is_a)، (is_subclass_of)، (property_exists)، (ctype_alnum) )
آشنایی با توابع(is_a)، (is_subclass_of)، (property_exists)، (ctype_alnum)
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 51 :
( آشنایی با توابع(ctype_alpha)، (ctype_digit)، (ctype_lower)، (ctype_print)، (ctype_punct)و.. )
آشنایی با توابع(ctype_alpha)، (ctype_digit)، (ctype_lower)، (ctype_print)، (ctype_punct)، (ctype_upper)
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 52 :
( آشنایی با توابع(check_date)، (date_create)، (modify)، (date_parse)، (date_sun_info) )
آشنایی با توابع(check_date)، (date_create)، (modify)، (date_parse)، (date_sun_info)
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 53 :
( آشنایی با توابع(date_sunrise)، (date_sunset)، (gmdate)، (gmmktime)، (mktime)و.. )
آشنایی با توابع(date_sunrise)، (date_sunset)، (gmdate)، (gmmktime)، (mktime)، (idate)، (strtotime)
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 54 :
( آشنایی با توابع(getcwd)، (chdir)، (dir)، (is_dir)، (opendir)و.. )
آشنایی با توابع(getcwd)، (chdir)، (dir)، (is_dir)، (opendir)، (readdir)، (closedir)
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 55 :
( آشنایی با توابع(rewinddir)، (scandir)، (debug_print_backtrace)و.. )
آشنایی با توابع(rewinddir)، (scandir)، (debug_print_backtrace)، (error_get_last)
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 56 :
( آشنایی با توابع (set_error_handler)، (trigger_error)، (exif_imagetype) )
آشنایی با توابع (set_error_handler)، (trigger_error)، (exif_imagetype)
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 57 :
( آشنایی با توابع آشنایی با توابع (copy)، (dirname)، (fget) و.. )
آشنایی با توابع (copy)، (dirname)، (fget) ، (fgetcsv)، (feof)
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 58 :
( آشنایی با توابع آشنایی با توابع (file)، (fileatime)، (filectime) و... )
آشنایی با توابع (file)، (fileatime)، (filectime) ،(filesize)،(fputcsv)
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 59 :
( آشنایی با توابع آشنایی با توابع (chmod)، (fput)، (is_executable) و... )
آشنایی با توابع (chmod)، (fput)، (is_executable) ،(is_executable)،(is_file)،(is_link)،(is_readable)،(is_uploaded_file)
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 60 :
( آشنایی با توابع آشنایی با توابع (is_writable)، (mkdir)، (raedfile) و... )
آشنایی با توابع (is_writable)، (mkdir)، (raedfile) ،(rename)،(rmdir)،(tmpfile)،(rewind)،(unlink)
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 61 :
( آشنایی با توابع (filter_has_var)، (ftp_connect)، (ftp_login) و... )
آشنایی با توابع (filter_has_var)، (ftp_connect)، (ftp_login) ،(ftp_alloc)،(ftp_put)،(ftp_close)
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 62 :
( آشنایی با توابع (ftp_chdir)، (ftp_cdup)، (ftp_pwd) و... )
آشنایی با توابع (ftp_chdir)، (ftp_cdup)، (ftp_pwd) ،(ftp_delete)،(ftp_fget)،(ftp_mkdir)
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 63 :
( آشنایی با توابع (ftp_rmdir)، (ftp_size)، (is_array) و... )
آشنایی با توابع (ftp_rmdir)، (ftp_size)، (is_array)،(getimagesize)،(constant)
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 64 :
( ارسال ایمیل با تابع mail -آشنایی با توابع (showsource )، (rand)، (sleep)و.. )
ارسال ایمیل با تابع mail -آشنایی با توابع (showsource )، (rand)، (sleep)، (uniqid)
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 65 :
( آشنایی با توابع (mb_convert_case)، (mb_ereg)، (printf) و... )
آشنایی با توابع (mb_convert_case)، (mb_ereg)، (printf) ،(trim)،(substr)
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 66 :
( آشنایی با توابع (mb_strlen)، (mb_substr)، (chunk_split) و... )
آشنایی با توابع (mb_strlen)، (mb_substr)، (chunk_split) ،(parse_str)،(quotemeta)،(similar_text)،(str_ireplace)
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 67 :
( آشنایی با توابع (str_pad)، (str_repeat)، (str_shuffle) و... )
آشنایی با توابع (str_pad)، (str_repeat)، (str_shuffle) ،(str_split)،(str_word_count)،(strchr)،(strcoll)،(strstr)
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 68 :
( آشنایی با توابع (strtolower)، (strtoupper)، (strtr) و... )
آشنایی با توابع (strtolower)، (strtoupper)، (strtr)،(substr_count)،(ucfirst)،(vprintf)،(parse_url)
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 69 :
( آشنایی با توابع (urlencode)، (urldecode)، (empty) و... )
آشنایی با توابع (urlencode)، (urldecode)، (empty)،(floatval)،(intval)،(gettype)،(settype)،(strval)،(unset)
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 70 :
( طریقه استفاده از پلاگین ها در پروژه های در php )
طریقه استفاده از پلاگین ها در پروژه های در php
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

بخش 71 :
( طریقه استفاده از api در پروژه های در php )
طریقه استفاده از api در پروژه های در php
افزودن به سبد
قیمت: 7,347 تومان

35

تخفیف تا تاریخ (تخفیف فوق،صرفا به خرید کل پکیج،و یا خرید فصل ها تعلق می گیرد و به خرید تک بخش ها،اعمال نمی گردد)وضعیت دوره: تکمیل شده


تعداد قسمت ها : 169 قسمت


سطح آموزش: مقدماتی


به همراه کدها و فایل های آموزش


پشتیبانی فنی: دارد

می توانید پس از دریافت مجموعه،مشکلات و سوالات تخصصی و فنی خود را با سازنده این مجموعه، (مهندس میرمحمدی ) در میان گذاشته و برطرف نمایید.


تعداد فصل ها: 3 فصل


مدت زمان: 72 ساعت و 5 دقیقه


افزودن پکیج به سبد خرید

جهت اطلاع از بروزرسانی این دوره آموزشی و اطلاع از بخش های جدید،ایمیل خود را وارد نمایید:

مخاطبین این دوره،آموزش های زیر را نیز دیده اند

نظرات/پرسش ها/پیشنهادات


ebrahim میگه:

سلام
آموزش بر اساس چه نسخه ای از php هستش ؟

پاسخ:

سلام: نسخه 7.2.0

مهدی راستینه جوان میگه:

سلام.
پس یعنی شما توصیه میکنید اول این آموزش رو ببینم و بعد دوره ی آقای بلاغی؟
تا فهم بهتری نسبت به پروژه ها داشته باشم

پاسخ:

سلام:بله قطعاً لازمه که قبل ملاحظه دوره دیجی کالا و شیپور حتما این دوره رو ملاحظه کنید اینطوری درک بهتری از دوره های پروژه محور خواهید داشت

مهدی راستینه جوان میگه:

سلام استاد.
میخواستم بدونم که این دوره یجورایی 0 تا 100 زبان PHP محسوب میشه؟ یعنی بیشتر آموزش زبان PHP هستش و بعد از این دوره به طور حرفه ای با PHP و پایگاه داده و MYSQL میشه کار کرد؟(فهمیدشون). ممنون

پاسخ:

باسلام: در این دوره php و mysql رو از پایه توضیح دادیم و کلیه مطالب و پیش نیازهای لازم رو برای انجام یک پروژه بزرگ مثل دیجی کالا ارائه کردیم و در پایان هم یک مینی پروژه رو در قالب معماری سه لایه یا mvc توضیح دادیم در کل وقتی شما این دوره رو تا انتها ببنید وقتی می خواید یک پروژه بزرگ رو انجام بدید با تمامی ابزارهای لازم آشنا هستید دقیقا عین یک تعمیر کار اتومبیل که قبل از اینکه ماشین رو تعمیر کنه باید اول قطعات خودرو رو به خوبی بشناسه و با عملکرد اونها آشنا باشه و بعد تازه بیاد به عیب یابی خودرو بپردازه

داودمنزه میگه:

سلام وقت بخیر اموزشpdoکپچا دارید؟

پاسخ:

سلام: اگر منظورتون ایجاد تصاویر امنیتی هست اینو در دوره شیپور به طور کامل توضیح دادیم

داودمنزه میگه:

سلام آیا صحت داره که کم کمphpداره جای خود روبهnodjsمیده نداره منقضی میشه

پاسخ:

سلام:دوست عزیز اینا اصلا ربطی به هم ندارن که بخوان جای همو بگیرن nodjs یک پلتفرم است که بر اساس زبان جاوا اسکریپت نوشته شده است و php هم یک زبان مستقل هست

عباسپور میگه:

سلام استاد با توجه به پاسخ قبل شما میخواستم بدونم ایا در این اموزشjsonهم گفته شده بطور کامل فقط یک بخش در اموزشتون هست همین کفایت میکنه واسه ارتباط با سرور؟باتشکر

پاسخ:

سلام: ببین دوست من ما در این دوره اومدیم نحوه تبدیل آرایه به JSON رو به طور کامل توضیح دادیم شما کافیه دیتاهاتون رو اول به JSON تبدیل کنید بعد ارسال کنید به سمت برنامه های مختلف در آخر این دوره اگر مینی پروژه رو تمرین کنید قطعا متوجه میشید که چگونه باید این کارو انجام بدید

عباسپور میگه:

سلام میخواستم بدونم از این دوره برای ارتباط با سرور در اندروید هم میتوان استفاده کرد؟؟؟؟؟باتشکر

پاسخ:

سلام: بله اگر شما کار با JSON رو در زبان php یادبگیرید به راحتی می تونید اطلاعات رو از سرور ارسال کنید به برنامه های اندروید

عباسپور میگه:

سلام وقت بخیر میخواستم بدونم دوره اختصاصی بوت استرپ کی شروع به اموزش خواهید کرد.باتشکر

پاسخ:

سلام:الان دوره سئو در حال برگزاری است ایشالا بعد از اتمام دوره سئو دوره بوت استرپ رو هم شروع می کنیم علی ایحال تو همین دوره مفاهیم در فصل سوم در خصوص بوت استرپ و مدیا کوئری برای ریسپانسیو کردن صفحات وب توضیحاتی ارائه کردیم

ابوالفضل میگه:

سلام استاد و خسته نباشید.
دو تا مورد بود میخواستم بپرسم
یکی اینکه در آینده آموزش استفاده از وب سرویس جامع تر آموزش میدین و مورد بعدی در آینده میتونید یک دوره برای نوشتن افزونه در نظر بگیرید؟

پاسخ:

سلام؛ فعلا با توجه به درخواست های مکرر کاربران دوره سئو و دوره اختصاصی بوت استرپ در اولویت هست پس از تکمیل این دو دوره در مورد درخواست های شما با مدیر محترم سایت مذاکره خواهیم کرد

عباسپور میگه:

سلام میخواستم بدونم این دوره کی تمام میشود؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پاسخ:

سلام: چیزی نمونده دوست عزیز، تکمیل دوره نزدیکه

ابوالفضل میگه:

سلام استاد و خسته نباشید
من در html , cssتا حدی کار میکنم ، براساس نیاز کار با وردپرس که با php کار میکنه و اینکه من نیاز دارم شخصی سازی هایی رو در قالب و یا افزونه ها ایجاد کنم با گذروندن این دوره این امکان برای من ممکن میشه که براحتی شخصی سازی کنم کلاس و یا تگ کم و اضافه کنم به بخش های مختلف سایت؟

پاسخ:

سلام: فقط فصل اول رو ملاحظه کنید کارتون راه میفته اگر بحث پایگاه داده ها رو هم می خواید یاد بگیرید فصل دوم رو هم ملاحظه کنید فصل سوم به کار شما نمیاد چون فصل سوم ایجاد یک مینی پروژه هست

علی اسکندری میگه:

سلام
ببخشید در بانک اطلاعاتی اگر بخواهیم ساعت مثلا 4:30 وارد کنیم باید type رو چه نوعی و length رو چقدر بگذاریم؟
من 4 رقم وارد کردم و از نوع time ولی اینطوری وارد میشه 4:30:000

پاسخ:

سلام: لطفاً سوالات درسی رو در بخش رفع اشکال مطرح کنید. شما تایپ فیلد رو برابر varchar بذارید نه time و طول رشته رو هم می تونید بزارید 255 کارکتر

امیرحسین میگه:

سلام استاد ببخشید فصل سوم که مینی پروژه انجام میشه در کل چند قسمت میشه؟

پاسخ:

سلام: از الان نمیشه گفت چون قبل از اینکه مینی پروژه رو انجام بدیم باید html ، css و js هم توضیح بدیم چون برای ایجاد بخش سمت کاربر حتماً باید به این موارد تسلط لازم رو داشته باشید

رضا میگه:

سلام استاد خسته نباشید
تو این دوره دیباگ کردن کد های php هم گفتین ؟ مثلا با xdebug

پاسخ:

سلام: قرارا نبود بگیم ولی سعی می کنیم تو همون بخش هایی که می خواییم مینی پروژه رو انجام بدیم این بحث دیباگ کردن هم شرح بدیم

امیرحسین میگه:

سلام استاد من دوره دیجی کالا استاد بلاغی رو گرفتم و تا قسمت 40 اینا دیدم و این دوره php رو هم گرفتم الان اول بیام این دوره رو ببینم بعد بقیه دوره دیجی کالا یا همزمان دوره هارو دنبال کنم؟؟

پاسخ:

سلام: پیشنهاد می کنم حتماً قبل از ملاحظه دوره آقای بلاغی این دوره رو ببینید و با مفاهیم php ، mysql ، html ، css و js آشنا بشید چون ما این موارد رو مو به مو در دوره مفاهیم توضیح دادیم اینطوری دوره آقای مهندس بلاغی رو به راحتی درک خواهید کرد

امیرحسین میگه:

سلام استاد ببخشید تو این اموزش ویژگی هایی که تو php7 اضافه شده هم توضیح دادین مثل بحث strict؟

پاسخ:

سلام:به تمامی پیش نیازهای لازم برای انجام یک پروژه بزرگ پرداخته شده است و اگر شما این دوره رو ملاحظه کنید پایتون فول فول خواهد شد و با دست پر مهیا میشید برای طراحی یک سایت حرفه ای نظیر دیجی کالا و...

علی اسکندری میگه:

سلام
ببخشید مینی پروژه از جلسه چندم شروع میشه؟

پاسخ:

سلام : در فصل سوم پس از آشنایی مختصر و مقدماتی با دستورات html ، css و js در قالب یک پروژه mvc پیاده سازی خواهد شد

محمدحسین نصرتی میگه:

با سلام خدمت شما .آیا با استفاده از زبان phpمی توان افزونه و قالب وردپرس ساخت یا نه

پاسخ:

سلام: بله.اساساً وردپرس توسط زبان PHP نوشته شده و از MySQL برای ذخیره داده ها استفاده می کند

اشکان سلطانی میگه:

با عرض سلام و خسته نباشید
ببخشید من میخوام یه سیستمی طراحی کنم تحت وب که یکسری محاسبات رو انجام بده و جداول و نمودار ها رو بر اساس اطلاعاتی که بهش دادیم رسم کنه شبیه اکسل یعنی جداول شبیه اکسل هست و نمودار ستون ها رو هم رسم کنه و به کاربر ارائه بده من دقیقا کدام اموزش ها رو باید ببینم اول php رو یاد بگیرم بعد چی کار کنم ؟

پاسخ:

سلام :اول این دوره رو ببینید و بعد دوره شیپور رو ملاحظه بفرمایید اگر این دو تا دوره رو به طور کامل یاد بگیرید می تونید این کاروانجام بدید چون تمام این موارد رو ما شرح کامل دادیم هم محاسبات و هم نمودارها رو

حسین میگه:

من میخوام دوره لاراول شرکت کنم این دوره رو باید اول بگیرم

پاسخ:

سلام: شما قطعاً باید php رو از پایه بلد باشید تا در یادگیری فریمورک ها موفق باشید توصیه می کنم قبل از یادگیری فریمورک اول این دوره رو ببینید

رضا میگه:

با سلام. استاد شما برنامه ای برای ضبط دوره htaccess دارید ؟

پاسخ:

سلام: تو همین آموزش به این مطلب خواهیم پرداخت

angel میگه:

سلام میخواستم بدونم اب این دوره بصورت mvc هست؟

پاسخ:

سلام در این دوره قرار هست بیشتر به مفاهیم و مطالب پایه بپردازیم و در آخر یک مینی پروژه خواهیم داشت که اونو به صورت mvc پیاده سازی می کنیم

علی میگه:

سلام
خیلی ممنون از شما

قیمت تغییر کرد

ممنون

علی میگه:

با سلام و احترام

قیمت این دوره با توجه به دوره های php دیگه ای که توی سایت هست بالاخص دوره های 5040 و دیجی کالا مهندس بلاغی که مطالب رو ریز به ریز توضیح دادند بالاتر هست و برای ماهایی که این دوره ها رو تهیه کردیم هزینه بالای این دوره یکم مشکل شده، ممنون میشم هزینه دوره رو کاهش بدید تا بتونیم دوره رو تهیه کنیم. تا کیفیت بالاتری در دوره های ذکر شده داشته باشیم

ممنون از شما استاد عزیز

علی اسکندری میگه:

سلام
ببخشید این دوره چند قسمت میشود در انتها؟
و پیشنیاز دوره شیپور میباشد؟

پاسخ:

سلام: از الان نمیشه گفت دقیق چند قسمت میشه ، بله کسانی که تو پایه مشکل دارن و به طور کلی با کدها و توابع php بیگانه هستند بهتره این دوره رو اول ببینند چون اصلا فلسفه ایجاد این دوره درخواست کاربران و عدم آگهی آنان از اصول زبان برنامه نویسی php بودهنظر/پرسش/پیشنهاد شما


در صورت تمایل به دریافت پیامک به هنگام پاسخ به سوال شما و یا به هنگام درج نظر شما در سایت، شماره همراه خود را وارد نمایید.

نام و نام خانوادگی:
شماره همراه:
ایمیل:
* پرسش/نظر/پیشنهاد/درخواست:

تولید شده توسط کلیک سایت

پشتیبانی آنلاین
آماده پاسخگویی هستیم
انتخاب تصویر جهت ارسال:
در حال ضبط صدا

(جهت توقف و یا لغو ضبط از دکمه های زیر استفاده کنید)

توقف و ارسال :
لغو ضبط
در حال حاضر تمامی کارشناسان آفلاین هستند. همواره می توانید با شماره تلگرام / واتساپ 09337316634 به صورت آنلاین با ما در ارتباط باشید. جهت ورود به تلگرام کلیک کنید
0 پیام جدید
پشتیبان در حال تایپ ...
ارسال تصویر ضبط صدا
0 کارشناسان آنلاین می باشند
این گفت و گو توسط پشتیبان به اتمام رسید