مشاوره رایگان
دریافت لینک های دانلود دریافت پستی درب منزل مبلغ کل: تومان
جهت دریافت کد تخفیف به کانال تلگرام مراجعه و یا با پشتیبان آنلاین هماهنگ نمایید

آموزش صفر تا صد html5

( فیلم آموزشی ) ،توسط مهندس میلاد مروتی

معرفی سرفصل های این دوره:

توضیحات کلی مجموعه:

در این مجموعه به آموزش html5 خواهیم پرداخت. آموزش html و آموزش css را نیز در فیلم های مربوطه قبلا دیده ایم.

فصل :1

معرفی HTML5
HTML syntax
تغیرات اعمال شده در نحوه معرفی برخی المان ها +پشتیبانی مرورگرها و نسخه های مختلف
فصل:2
معرفی تگ های جدید در HTML5
section
Article
Aside
Header


Footer
Nav
Dialog
Figure
Summery
Details
<bdi>
<main>
<progress>
<time>
<meter>
<keygen>


فصل:3
Color
Datalist
Date
Datetime
Email
Month
Number
Range
Search
Tel
Url
Time
Week

معرفی نوع های جدید در html5

خصوصیات جدید inputها:
autocomplete
autofocus
min and max
multiple
required
step
formnovalidate
formtarget
height and width


list
placeholder
formaction
formenctype
formmethod
pattern (regexp)

پروژه : ساخت صفحه ثبت نام با استفاده از آموزش های داده شده
پروژه :ساخت صفحه ارتباط با ما

فصل :4
عناصر گرافیکی
Canvas
رسم اشکال در Canvas
بزرگ نمایی در Canvas
چرخش تصاویر در Canvas
رسم نمودار
Animation
پروژه : ساخت یک progress barکاربردی به کمک canvas
9 فصل :5
Svg
معرفی Svg
رسم اشکال هندسی در Svg
توناالیته رنگ ها در Svg
فصل :6
Drag and Drop
معرفی متد ها
جابجای تصاویر و الماان ها در صفحه
Server sent event (sse)
معرفی و کد نویسی See

فصل :7
آموزش افزودن صوت و تصویر :
آموزش استفاده ازMediaElemen.js بر رویPresentation
آموزش افزودن ویدیو
آموزش افزودن ویدیو - دو
آموزش اجرای خودکار صوت
آموزش اجرای خودکار صوت - دو


فصل:8
برنامه آفلاین HTML5چیست؟
آموزش مفهوم برنامه آفلاین HTML5
ویژگی های جدید HTML5برای برنامه های آفلاین
آموزش آناتومی یک برنامه آفلاین HTML5
آموزش تعریف فایل مانیفست برای برنامه آفلاین HTML5
آشنایی به Application cacheبرای برنامه های آفلاین HTML5
آموزش ساختار فایل Cache Manifest


فصل :9
اموزش انواع cachingبرای برنامه های آفلاین HTML5
HTML درBrowser Caching آموزش نحوه کار
HTML درApplication Caching آموزش نحوه کار
HTML5 درApplication Caching وBrowser Caching مقایسه
HTML5 درApplication Caching
توالی رخداد های Cachingدر برنامه های آفلاین HTML5


فصل :10
وضعیت های مختلف cacheدر HTML5
میزان پشتیبانی مرورگر ها از برنامه های آفلاین HTML5
آموزش آپدیت دستی و خودکار cacheدر برنامه های آفلاین HTML5
آموزش برسی خطا در مانیفست در برنامه های آفلاین HTML5

فصل:11
چیست؟Geolocation
Geolocation آموزش مفهوم
آموزش الگوهای درخواست موقعیت
آموزش روش های دسترسی به موقعیت در HTML
آموزش گزین های موقعیت یابی در HTML5
گزینه High Accuracyبرای دقت بالا
Timout گزینه
Maximum Age گزینه

فصل :12
میزان پشتیبانی مرورگر های Geolocationدر HTML5
HTML5 درGeolocation آموزش کار با
آموزش دسترسی به موقعیت ( )locationدر HTML5
navigator.geolocation.getCurrentPosition آموزش استفاده از
آموزش مانیتورینگ لحظه ای موقعیت در HTML5
آموزش استفاده از گزینه های موقعیت یابی ( )location optionsدر html5

فصل :13
HTML5 درWeb Storage آموزش کار با
Html5 درweb storage آموزش مفهوم
web storage امنیت در
ظرفیت موجود برای web storageدر مرورگر
آموزش تفاوت های کوکی و web storageدر html5

فصل :14
بخش پیشرفته آموزش HTML5
آموزش تفاوت های پایگاه داده اندیس شده ) (indexed databaseو web storageدر html5
میزان پشتیبانی مرورگر ها از Web storage
Html5 درweb storage api آشنایی با
html55 درWeb storage دمو های
html5 درlocal storage آموزش استفاده از
html5 درsession storage آموزش استفاده از
آموزش پردازش رخداد های web storageدر html5

آموزش دسترسی به مقادیر ذخیره شده در session storageیا local storageدر Html5
آموزش محدودیت های Web storageدر html5
html5درquota exceed error آموزش خطای

فصل :15
HTML5 درWeb Worker آموزش کار با
HTML5 درWeb Worker آموزش مفهوم
HTML5 درWeb Worker آموزش انواع
dedicated web worker
shared web worker
آموزش محدودیت های Web Workerدر HTML5
عدم دسترسی به DOMو Windowو صفحه میزبان
میزان پشتیبانی مرورگرها از Web Worker

Websql معرفی
فصل :16
انجام پروژه صفحه ثبت نام با websql

فصل :17
HTML5 درWeb Socket آموزش مفهوم
full duplex وhalf duplex آموزش مفهوم
web sockets قبل ازhtml درpolling آموزش معماری
آموزش معماری Web socketsبرای ارتباط بین سرور و کلاینت
HTML5 درHTTP وWeb Socket آموزش مقایسه
Socket Header وHTTP Header تفاوت های
میزان سربار روش pollingدر مقایسه با web socket
میزان پشتیبانی مرورگر ها از ویژگی Web Socketدر HTML5

فصل :18
آموزش کار با میکروداده )microdataدر (HTML5
آموزش مفهوم میکروداده )microdataدر (HTML5
آموزش ساخت میکروداده )microdataدر (HTML5
میزان پشتیبانی مرورگرها از میکروداده )microdataدر (HTML5
آموزش مدل سازی یک شخص یا محصول با میکروداده در HTML5
آموزش مدلسازی یک رخداد با میکروداده در HTML5
آموزش مدلسازی داده های بازنگری با میکروداده در HTML5
آموزش استفاده از itemrefدر میکرو داده در HTML5
23
بخش پروژه ای آموزش
ایجاد کردن صفحات وب Presentationیا نمایش اسلایدها با HTML5
فصل:19
ایجاد یک سایت با استفاده از آموزش های داده شده
  

بخش های رایگان این مجموعه آموزشی:

توضیح سرفصل های آموزش ( بخش 1 ) دانلود مستقیم معرفی html5 و آشنایی با تگ های جدید html5 ( بخش 2 ) دانلود مستقیم آموزش کار با تگ progress و آموزش کار با تگ meter ( بخش 3 ) دانلود مستقیم ادامه حل مثال برای تگ های progress و meter , و ( بخش 4 ) دانلود مستقیم آموزش کار با نوع های جدید در html5 ( بخش 5 ) دانلود مستقیم آموزش HTML5 -ادامه کار باخصوصیات input ها ( بخش 9 ) دانلود مستقیم آموزش HTML5- آموزش ساخت صفحه ارتباط با ما ( بخش 13 ) دانلود مستقیم آموزش html5-ادامه ساخت صفحه ارتباز با ما ( بخش 14 ) دانلود مستقیم آموزش html5-ادامه ساخت صفحه ارتباط با ما ( بخش 15 ) دانلود مستقیم آموزش html5-آموزش کار با canvas ( بخش 17 ) دانلود مستقیم آموزش html5-رسم دایره و منحنی ( بخش 19 ) دانلود مستقیم آموزش html5- ادامه کار با متد arcto و استفاده از رنگ های گرادیانت ( بخش 20 ) دانلود مستقیم آموزش رسم نمودار با استفاده از فرم ورک chartjs ( بخش 23 ) دانلود مستقیم کار با انیمیشن های دو بعدی ( بخش 28 ) دانلود مستقیم آموزش کار با توابع 3بعدی ( بخش 30 ) دانلود مستقیم
سرفصل های آموزش ,و معرفی HTML5 ,
بخش 1 :
( توضیح سرفصل های آموزش )
اگر شما هم مایلید از صفر تا 100 این زبان نشانه گذاری شده را که نسخه نهایی html می باشد فرا بگیرید ، و بر مباحثی همچون : Sound & Video,Canvas,Drag And Drop , Geolocation ,Local storage,WebWorker,SSE,Websql در html5 مسلط شوید با دوره مقدماتی تا پیشرفته آموزش HTML5 به زبان فارسی همراه باشید !
دوره آموزش HTML5 به صورت فیلم آموزشی تهیه شده است
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 2 :
( معرفی html5 و آشنایی با تگ های جدید html5 )
تو این جلسه بعد از معرفی کامل html5 و دلایل استفاده از این تکنولوژی به معرفی تگ های جدید ی مثل header section a footer و... پرداخته البته همراه با مثال پس با ما همراه باشید
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان

بخش 3 :
( آموزش کار با تگ progress و آموزش کار با تگ meter )
در این جلسه در مورد دو تگ کاربردی html5 مثال زده شده البته با توضیحات لازم همچنین در این جلسه با خاصیت های css این دو تگ آشنا می شویم به عنوان مثال تگ progress در مرورگر ها به حالت های مختلف نشان داده می شود ما با استفاده از css این مشکل را برطرف کردیم \س در این جلسه با ما همرا باشید
دانلود مستقیم افزودن به سبد
قیمت: رایگان


وضعیت دوره: درحال برگزاری


تعداد قسمت ها : 31 قسمت


سطح آموزش: صفر تا صد


به همراه کدها و فایل های آموزش


پشتیبانی فنی: دارد

می توانید پس از دریافت مجموعه،مشکلات و سوالات تخصصی و فنی خود را با سازنده این مجموعه، (مهندس میلاد مروتی ) در میان گذاشته و برطرف نمایید.


تعداد فصل ها: 4 فصل


مدت زمان: 14 ساعت و 51 دقیقه


افزودن پکیج به سبد خرید

جهت اطلاع از بروزرسانی این دوره آموزشی و اطلاع از بخش های جدید،ایمیل خود را وارد نمایید:

مخاطبین این دوره،آموزش های زیر را نیز دیده اند

نظرات/پرسش ها/پیشنهادات


حامد خیرآبادی میگه:

با سلام و سپاس از دوره های بسیار عالی و کارآمد. من سال ۷۴ مدرک کامپیوترم رو گرفته بودم و خیلی وقت بود از این دنیای زیبا دور افتاده بودم. دوره های شما باعث شد دوباره برگردم و شروع کنم . بسیار ممنون .
اما شما که با تمام وجود وقت گذاشتید بد نیست گاها اشکالات بوجود اومده در برخی لینک ها رو هم بررسی و رفع کنید. مثل خطای دوره ۲۳ که غیرقابل دانلود هستش.
سپاسگزار

پاسخ:

سلام ممنون از شما حتما در اسرع وقت برطرف میشه

رضاراد میگه:

با عرض سلام و خسته نباشید دوره چه زمانی تمام می شود؟ در یکی از کامنت ها فرموده بودین فروردین 96. الان داریم به انتهای سال نزدیک می شیم هنوز تمام نشده این دوره؟ ممنون از پاسخگویی شما

نیما میگه:

سلام استاد، خسته نباشید
استاد جان، این دوره تکمیل شده ؟ خیلی وقته هیچ بخش جدیدی قرار ندادید!

مسعود میگه:

سلام استاد خسته نباشید شماآموزش را میدهید؟؟css3

رغزی میگه:

سلام من چندمقاله ترجمه کردم درمورد طراحی سایت
میخواستم بدونم برای اشتراک گذاری مقاله ها م باسایت چقدر پرداخت می کنید؟؟؟

پاسخ:

با سلام
بیشتر در سایت آموزش های تصویری نمایش گذاشته میشه و آموزش های متنی رایج نیست.

احسان سلامه زواره میگه:

درموردتگ فرم درجلسه 4 دوره که گفتیداگه برای اکشن فرم index.htmlبگذاریم وقتی اسم راداخل یوزرنیم می نویسیم صفحه فرضی درکروم اطلاعات هویت رانشان نمی دهد چرا؟؟؟

حبیب میگه:

سلام استاد من کل مجموعه شما را دریافت کردم اما بخش 23 نیست و بجای آن دو بار بخش 24 قرار داده شده لطفا بررسی بکنید و مشکلش رو برطرف بفرمایید

علی میگه:

با سلام و خسته نباشید من سوالی داشتم که می خواستم قبل از خرید این مجموعه بیان کنم.
آ یا ساخت قالب و همچنین بهینه سازی سایت برای گوشی آموزش داده شده؟

پاسخ:

با سلام
این دوره آموزش html5 هستش.شما برای طراحی قالب واکنشگرا باید دوره بوت استرپ رو که مجموعه صفر تا صدش در لینک زیر ارائه شده مشاهده بفرمایید:

http://clicksite.ir/article.php?id=36

نیما مبارکی میگه:

سلام استاد مروتی، خسته نباشید.
اول توضیحات کلی گفتید که آموزش html و css رو قبلا توی فیلمهای مربوطه دیده اید. میشه معرفی کنید کدوم فیلمها و دوره ها هستن که تهیه کنیمشون

پاسخ:

با سلام
در قسمت html و css (از منوی بالای سایت) وارد شده و از آموزشهای مربوطه استفاده بفرمایید

حمید میگه:

با سلام
مدتیه بخش جدید اضافه نشده.منتظر هستیم.من هر روز به سایت سر میزنم.واقعا کلیک سایت محشره.

پاسخ:

با سلام خدمت شما کاربر گرامی از امروز بخش های جدید اضافه می شود

امیرفرهادی میگه:

من یکی از کاربران قدیمی کلیک سایت هستم که حدود دو ساله با کلیک سایت همراه هستم.هر آموزشی رو که داخل کلیک سایت ببینم فورا اون رو تهیه میکنم.فقط به خاطر اعتبار کلیک سایت.و حالا خوشحالم که این مجموعه خیلی خوب هم به سایت اضافه شده.تشکر از تیم کلیک سایت.

پاسخ:

سلام کاربر گرامی از اینکه کلیک سایت و این مجموعه را انتخاب کردید بسیار خوشحالیم

فاطمه رحمانی میگه:

سلام سال نو مبارک، استاد فصل چهار یک قسمت و جلوش نوشته قیمت این فصل 1300 تومان اما در پاینش نوشته 2000 تومان اینا چه فرقی با هم دارن

پاسخ:

سلام کاربر گرامی سال نو مبارک قیمتی که در بالای فصل نوشته شده،قیمت کل فصل با تخفیف می باشد،قیمتی که زیر هرپارت نوشته شده، قیمت همان پارت هستش. در ضمن ادمه فصل 14 از فردا در سایت گذاشته می شود .

سجاد میگه:

خداییش دمتون گرم.فقط لطفا بعضی جاها رو بیشتر توضیح بدهید چون خیلیا مث من تازه کار هستن.

پاسخ:

با سلام کاربر گرامی ضمن تشکر از انتخاب شما

سیما نجفی میگه:

خیلی خیلی ممنون از این اموزش هایی که تهیه می کنید.من مدام سر میزنم تا آموزش های جدید رو تهیه کنم.واقعا کارتون حرف نداره.برای پروژه دانشگاهم هرچجا که گشتم منبعی پیدا نکردم اما شما به داد ما رسیدید واقعا.

پاسخ:

با سلام خدمت شما کاربر گرامی از اینکه این مجموعه را انتخاب کردید بسیار خرسندیم

رضا میگه:

سلام
حدودا کی این دوره تموم میشه؟

پاسخ:

با سلام خدمت شما کاربر گرامی از این هفته حدودا 8 الی 10 فیلم در هفته قرار می گیرد
به علت اینکه تعداد فصل ها زیاد می باشد و اینکه ما کیفیت را فدای زمان نمی کنیم حدودا برای فروردین سال 95 به اتمام می رسد
و از اینکه این مجموعه را انتخاب کردین از شما تشکر می کنیم

جواد میگه:

ضمن تشکر به خاطر این آموزش نوین،این مجموعه حدودا چند فصله؟ اگر ممکنه تعداد قسمت های رایگان رو بیشتر بگذارید.ممنون.

پاسخ:

با سلام خدمت شما از اینکه این آموزش رو انتخاب کردید بسیار متشکریم و این مجموعه 19 فصل هست و حتما قسمت های رایگان بیشتر می شود

امیرکریمی میگه:

سلام.ممنون از این آموزش جدید.چون توی سایتهای دیگه ندیده بودم هرچی گشتم.
اگر میشه یه آموزش هم در مورد جاوااسکریپت از صفر تا صد تهیه کنید .

پاسخ:

با سلام خدمت شما کاربر عزیز از اینکه اموزش مورد پسند شما قرار گرفت خیلی خوشحالیم
اگر امکانش باشه آموزش جاوا اسکریپت هم تو سایت میزاریمنظر/پرسش/پیشنهاد شما


در صورت تمایل به دریافت پیامک به هنگام پاسخ به سوال شما و یا به هنگام درج نظر شما در سایت، شماره همراه خود را وارد نمایید.

نام و نام خانوادگی:
شماره همراه:
ایمیل:
* پرسش/نظر/پیشنهاد/درخواست:
حروف تصویر:

تولید شده توسط کلیک سایت

پشتیبانی آنلاین
آماده پاسخگویی هستیم
انتخاب تصویر جهت ارسال:
در حال ضبط صدا

(جهت توقف و یا لغو ضبط از دکمه های زیر استفاده کنید)

توقف و ارسال :
لغو ضبط
در حال حاضر تمامی کارشناسان آفلاین هستند. همواره می توانید با شماره تلگرام / واتساپ 09337316634 به صورت آنلاین با ما در ارتباط باشید. جهت ورود به تلگرام کلیک کنید
0 پیام جدید
پشتیبان در حال تایپ ...
ارسال تصویر ضبط صدا
0 کارشناسان آنلاین می باشند
این گفت و گو توسط پشتیبان به اتمام رسید